คู่มือการใช้งาน


การลงทะเบียนสมาชิก

1. ในการเล่นเกมส์ใด ๆ ของทางเว็บไซต์ jdbAA ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เพื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ jdbAA
(ในที่นี้เรียกว่า "บัญชีผู้เล่น")

2. jdbAA มีสิทธิในการเลือกผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ทำหน้าที่ในการรับชำระเงินและ/หรือจ่ายเงินในนามของ jdbAA

3. jdbAA อนุญาตมีบัญชีสมาชิกเพียงหนึ่งบัญชีต่อ 1 ท่าน เท่านั้นในเว็บไซต์นี้ หากท่านพยายามที่จะเปิดบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี ทุกบัญชีที่ท่านได้เปิดอาจถูกระงับหรือปิดบัญชีได้

4. หากท่านพบว่า บัญชีสมาชิกของท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ที่มีชื่อแตกต่างกันสมาชิกจะต้องแจ้งให้ทาง jdbAA ได้รับทราบในทันที

5. วิธีสมัครสมาชิกจะทำได้โดยการที่ท่านกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนและส่งไปยัง jdbAA ทางระบบออนไลน์ โดย jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุมัติการเปิดบัญชีให้กับสมาชิกได้

6. ท่านต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยเฉพาะ รายละเอียดการติดต่อรวมทั้งที่อยู่อีเมล์และที่อยู่ให้ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจะต้องเป็นจริงและมีความถูกต้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านเพียงผู้เดียวที่จะยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้กับทางเรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ ท่านจะต้องยินยอมให้ทาง jdbAA สามารถดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทเองหรือผ่านทางบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการฝากเงินของผู้เล่น ท่านอาจจะถูกขอให้ส่งเอกสารต่าง ๆ ถ้าท่านไม่ได้ให้ข้อมูล หรือ เอกสารตามที่ทางบริษัทได้ทำการแจ้งไว้ หรือหากข้อมูลหรือเอกสารที่ท่านดำเนินจัดหามา หากมีการตรวจพบว่าเป็นเอกสารหรือข้อมูลเป็นเท็จหรือมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงอันหนึ่งอันใด บัญชีสมาชิกของท่านอาจถูกบระงับหรือปิด

7. jdbAA ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีการเข้าใช้งานจากบุคคลอื่นเนื่องจากกรณีที่สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

8. jdbAA ไม่อนุญาตให้สามารถทำการโอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่านไปยังบัญชีสมาชิกของผู้อื่น หรือการรับเงินจากบัญชีของผู้อื่นเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน

9. jdbAA ไม่อนุญาตให้ ขายบัญชีผู้เล่น โอนเงินหรือลงทะเบียนให้หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการลงทะเบียนภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้เล่น

ภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้เล่น

1. ท่านต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมาย

2. ท่านจะทำการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และเป็นสมาชิกจะต้องมีจุดประสงค์หลักที่เข้าร่วมคือเพื่อการเล่นเกมส์เท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเล่นเกมส์ของท่าน จำกัดไว้ให้เป็นงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนุก ผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นและมิใช่เป็นการกระทำซึ่งเล็งเห็นให้เกิดผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน หรือ กระบวนการอื่น ๆ

3. ท่านเข้าร่วมในเกมส์ตามความประสงค์ของท่านเองและมิใช่เป็นการกระทำเพื่อบุคคลอื่นบุคคลใด

4. สมาชิกยืนยันว่าตนเองไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์และอิสราเอล

5. ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง jdbAA ในช่วงที่สัญญานี้ยังมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลในการบังคับใช้

6. ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรายงานและจ่ายภาษีที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณีที่มีการชนะเงินรางวัลจากทาง jdbAA

7. เงินที่ท่านได้ฝากเข้าไว้ในบัญชีผู้ใช้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย

8. ท่านมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในเกมส์ ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการสูญเสียเงินฝาก ในเงินที่ท่านได้ฝากเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านได้

9. ท่านไม่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในทางที่ผิดหรือกระทำการใด ๆ กับคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อกฎหรือกฎหมายที่มีไว้ ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเกมส์หรือ เทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ช่วยในการเล่นเกมส์ ทาง jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดบัญชีสมาชิกของท่าน หรือไม่อนุมัติให้ท่านเข้าร่วมในเกมหรือกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

10. ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินหรือการถอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่าน ท่านเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ใช้บัตรเครดิตหรือรูปแบบในการจ่ายเงินอื่นใดที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายและท่านต้องเป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง

11. ซอฟท์แวร์ที่ได้จัดทำขึ้นให้กับทางผู้เล่น ทาง jdbAA เป็นเจ้าของ หรืออาจมีที่มาจากบริษัทอื่นใด ทั้งนี้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้เหล่านี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามกฎ และข้อระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12. ลักษณะการปฏิบัติตนในการเล่นเกมส์ที่ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านควรมีความสุภาพต่อผู้เล่นท่านอื่น ๆ และ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ jdbAA ท่านควรคำนึงและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาและพฤติกรรมที่ไม่สุภาพรวมทั้งการสนทนาที่เกิดขึ้นในห้องแชทสนทนา

13. jdbAA สงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินใด ๆ และพิจารณายอดเงินชนะเดิมพันทั้งหมดรวมถึงโบนัสเป็นโมฆะ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น:

      กรณีที่ระบบคาสิโนมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องทางเทคนิค jdbAA ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการบริการต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหาย หรือขัดข้องใด ๆ อย่างไรก็ตามทางเราจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด หลังจากที่เราได้ตระหนักถึงข้อขัดข้องนั้น ๆ แล้ว เกิดข้อขัดข้องของระบบการสุ่มของเกม (random number generator) ที่ทางเราได้ใช้อยู่ในระบบเกมส์และผลิตภัณฑ์ของเรา จำนวนเกมส์หรือจำนวนเงินชนะที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ให้บริการเกมส์ (game provider) หรือข้อขัดข้องของระบบ และสมาชิกได้วางเดิมพันบนเว็บไซต์ของ jdbAA

หลักฐานการโอนเงิน

    สำหรับลูกค้าที่โอนเงินเข้ามาเพื่อเล่นเกมส์กับทาง jdbAA ต้องเตรียมหลักฐานการโอนเงินตาม 4 ข้อนี้เท่านั้น คือ

1. หลักฐานการโอนเงินออนไลน์หรือสลิปโอนเงินออนไลน์ จะต้องเป็นสลิปออนไลน์ที่มาจากบัญชีที่ยืนยันไว้กับทาง jdbAA เท่านั้น หากมีกรณีที่สลิปออนไลน์นั่นมาจากบัญชีธนาคารอื่นที่นอกเหนือจากบัญชีธนาคารที่ท่านได้ทำการยืนยันบัญชีไว้กับทาง jdbAA ชื่อบัญชีธนาคารอื่นนั้นจะต้องตรงกับชื่อของท่านที่ยืนยันตัวตนไว้กับทาง jdbAA เท่านั้น และที่สำคัญท่านจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารนั้น ๆ

2. สลิปกระดาษจากตู้ฝากเงินสดของธนาคาร (CDM) และตู้กดเงินสดของธนาคาร (ATM) ท่านจะต้องเขียนกำกับบนใบสลิป 2 อย่าง คือ 1.”ใช้กับ jdbAA เท่านั้น” 2.“ชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล” ของท่าน ท่านจะต้องเขียนให้ครบทั้ง 2 อย่างนี้ ด้วยปากกา เท่านั้น

3. ใบเสร็จหรือหลักฐานการฝากเงินของธนาคารกรณีเข้าไปทำเรื่องฝากเงินที่ธนาคาร ท่านจะต้องเขียนกำกับบนใบเสร็จการฝากเงินของธนาคาร 3 อย่าง คือ 1.”ใช้กับ jdbAA เท่านั้น” 2.”ชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล” ของท่าน 3.เวลาที่ทำเรื่องฝากเงิน ท่านจะต้องเขียนให้ครบทั้ง 3 อย่างนี้ ด้วยปากกา เท่านั้น

4. ตู้บุญเติม หรือ หลักฐานการโอนเงินที่เป็น SMS ท่านจะต้องถ่ายรูปข้อความ SMS ควบคู่กับเอกสารหรือบัตรประชาชนที่ท่านใช้ยืนยันตัวตนกับเว็บเราเท่านั้น

การฝากเงินเข้าในบัญชี

1. ท่านสามารถเข้าร่วมเล่นในเกมใด ๆได้ ก็ต่อเมื่อท่านมีเงินในระบบเพียงพอต่อการเข้าร่วมการเดิมพันนั้น

2. การฝากเงินบางรูปแบบอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิธีการ สำหรับค่าธรรมเนียมในการฝากเงินขณะนี้ ให้เข้าไปดูในส่วน "ข้อมูลส่วนตัวของฉัน" และ "ฝากเงิน" โดยธนาคารของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในการโอนเงินหรือการจ่ายรูปแบบอื่น

3. เมื่อท่านใช้งานผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการฝากเงิน เงินดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อ jdbAA ได้รับการอนุญาตรหัสยืนยัน หาก jdbAA ไม่ได้รับข้อมูลข้างต้น ท่านก็จะไม่สามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีเดิมพันได้

4. jdbAA สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบตัวตนของท่านเพิ่มเติม เมื่อมีการฝากเงินเข้าสู่ในบัญชีสมาชิกและ jdbAA ไม่ให้สินเชื่อใดๆ สำหรับการใช้บริการ

5. ยอดคงเหลือในบัญชีเครดิตสมาชิกของท่านจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

การจัดการบัญชี

1. jdbAA เป็นผู้จัดการระบบบัญชีสมาชิกของท่าน คำนวณจำนวนเงินของท่านที่ได้ลงเดิมพัน หรือเสนอให้มีการเดิมพัน ซึ่งจะแสดงถึง “เงินเก็บในระบบ” และ “เงินที่ใช้เดิมพันได้” รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับเงินเดิมพันในแต่ละครั้งที่มีการเดิมพันระหว่างท่านกับสมาชิกท่านอื่น ๆ และ jdbAA จะคำนวนบัญชีที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนใด ๆ ต่อไป

2. เงินที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการเดิมพัน ถือเป็นบัญชี "เงินที่ใช้เดิมพันได้"

3. หากท่านได้ทำการเดิมพันในเว็บไซต์ jdbAA ทางเราจะเก็บเงินเดิมพันดังกล่าวในระบบไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลของผู้ชนะ ในช่วงนี้เงินเดิมพันที่ท่านร่วมรายการจะไม่สามารถยกเลิกหรือทำการถอนได้ ภายใต้การควบคุมของ jdbAA

การจ่ายเงินรางวัล

1. เมื่อมีการประกาศผลของเกมส์แล้ว ทาง jdbAA จะทำการยืนยันผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น ๆ และจะมีการรวมผลการชนะในทุกรายการ เพื่อนำไปใช้กับบัญชีสมาชิกของท่าน

2. หากทาง jdbAA ให้เงินเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้ชนะในเกมส์นั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ทางบุคคล หรืออื่น ๆ จำนวนเงินนั้นถือเป็นทรัพย์สินของทาง jdbAA และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่านทันที หากก่อนที่ทาง jdbAA จะรับทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท่านได้ทำการถอนเงินจำนวนนั้นโดยที่ท่านมิได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย การจ่ายเงินผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทกำหนดให้เป็นเงินที่ต้องได้รับการชำระคืนจากท่านมายัง jdbAA ทั้งนี้ใน ทุกกรณีที่มีการให้เงินผิดพลาด ท่านจะต้องแจ้งให้กับทาง jdbAA รับทราบทันที

การถอนเงิน

1. ในกรณีที่ท่านฝากเงินเข้ามาโดยไม่มีการรับโบนัสจากโปรโมชั่นใด ๆ ท่านจำเป็นต้องวางเดิมพันเท่ากับจำนวนยอดฝากที่ท่านได้ฝากเข้ามาเท่านั้น จึงจะสามารถทำรายการถอนได้

2. การถอนเงินจะต้องทำผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น โดย jdbAA จะไม่ยอมรับการถอนเงินที่มาจากทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

3. jdbAA มีการนำเสนอรูปแบบในการถอนที่หลากหลาย โดยในการถอนนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการถอนที่ท่านได้เลือกไว้ ท่านสามารถถอนเงินที่ได้จากการชนะเกมเดิมพันได้ โดยการถอนเงินนั้นจะดำเนินการตามวิธีที่ท่านเคยได้เลือกไว้สำหรับการฝากเงิน สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆในการถอนเงิน ท่านสามารถเลือกได้โดยเข้าไปที่ "ข้อมูลส่วนตัวของฉัน" และ"ถอนเงิน" สำหรับการเลือกในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารของท่านอาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมนี้อาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้

4. jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการให้วิธีการถอนเงินของท่าน เป็นวิธีเดียวกันกับทีท่านเคยได้ทำการฝากเงินเข้ามากับทางระบบ และอาจมีการร้องขอเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่ท่านได้ใช้ยืนยันตัวตนเข้ามาในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการถอน

5. ก่อนที่รายการถอนจะถูกดำเนินการ ทุกรายการแจ้งถอนของท่านจะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตในการวางเดิมพัน การเดิมพันที่ในเกมส์ที่เสมอต่ำ หรือการเดิมพันในแบบที่ป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพัน จะถูกพิจารณาว่าสมาชิกมีความตั้งใจเล่นโดยมีเจตนาที่จะทุจริตเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของโบนัสนั้น ๆ ในกรณีที่ jdbAA ตรวจพบการทุจริตใด ๆ jdbAA มีสิทธิ ที่จะระงับการถอน หรือหักเงินชนะและโบนัสออกจากบัญชีของสมาชิก โดยปกติแล้ว ในกรณีที่สมาชิกได้รับเครดิตทดลองเล่น ก่อนถอนผู้เล่นจะต้องทำการฝากเท่ากับจำนวนเงินที่ชนะ และทำยอดหมุนเวียนครบตามเงื่อนไขจึงจะสามารถถอนได้

6. สมาชิกไม่สามารถทำรายการถอนได้ หากผู้เล่นยังวางเดิมพันไม่ครบเท่ากับยอดฝากหรือเท่ากับยอดหมุนเวียนของโบนัสนั้น ๆ

7. jdbAA จะทำการส่งเงินคืนให้สมาชิกผ่านทางบัญชีที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีธนาคารของผู้เล่นเอง

8. การถอนเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต สามารถทำได้ผ่านบัตรที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น หากผู้เล่นมีบัตรมากกว่า 1 ใบ jdbAA จะดำเนินการผ่านบัตรที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินบ่อยที่สุดในรอบ 6 เดือน การถอนเงินจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตปกติระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ (ตัวอย่าง สำหรับบัตรมาสเตอร์การ์ด ไม่สามารถใช้ถอนเงินได้ )

9. jdbAA สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขยอดลิมิตการฝากและถอนเงินจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการยกเลิกหรือปฏิเสธการดำเนินการฝากหรือถอนเงินผ่านวิธีดังกล่าว

การวางเดิมพัน

1. ท่านต้องแสดงความจำนงในการเติมเงินแต่ละครั้งนั้นมีความต้องการรับโปรโมชั่นไหน หรือแสดงความจำนงว่าไม่รับโปรโมชั่นใด ๆ ถ้าหากท่านไม่แจ้งการเดิมพันนั้นจะถือเป็นโมฆะ

2. jdbAA ไม่สามารถยกเลิกเดิมพันใด ๆ ของท่าน เมื่อการเดิมพันนั้นได้ทำการยืนยันแล้ว

3. jdbAA ไม่ขอรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือล้มเหลวในส่วนของข้อมูลที่ให้บริการในเว็บไซต์

การหักเดิมพัน

    เงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีของท่านทันทีเมื่อท่านได้วางเดิมพันแล้ว โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผลลัพธ์กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินหรือประกาศแล้วและ jdbAA จะไม่มีการคืนเงินเดิมพันที่วางไปในเกมส์ ซึ่งเงินเดิมพันนั้นได้ในรอบใหม่โดยที่ยังไม่ได้ตกลงใจหรือมีข้อสรุป เงินเดิมพันดังกล่าวจะถือว่าเป็นการตกลงเล่นเมื่อเสร็จสิ้นเกมส์และชนะเกมส์ดังกล่าว กรณีนี้ ท่านจะได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของท่านทันที และให้ถือว่าการตัดสินการเดิมพันของ jdbAA ถือเป็นที่สุด

ความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวของผู้เล่นในการชนะเกมส์

    ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการชนะเกมส์ใดที่ท่านได้รับ รวมถึงการชำระเงินอื่น ๆ ให้แก่ผู้เล่นจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทาง jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินรางวัลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเงินรางวัลจะไม่สามารถโอน ทดแทน หรือแลกเป็นรางวัลรูปแบบอื่นใดได้

เงินรางวัล

1. ในการอนุญาตหรืออนุมัติให้มีการถอนเงิน jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ท่านส่งข้อมูลที่จำเป็น เช่น หลักฐานยืนยันตัวตน สำเนาหน้าและหลังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต พาสปอร์ต ใบขับขี่ ประวัติธุรกรรมทางธนาคารล่าสุด หรือเอกสารอื่นตามที่ทาง jdbAA เห็นว่าจำเป็น หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำเรียกร้องเพื่อความปลอดภัย ทาง jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนเงินหรือยกเลิกการโอนเงินรางวัลให้กับบัญชีของผู้เล่น

2. เงินรางวัลโบนัสจากโปรโมชั่น ถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสม การอัพเดตของบัญชีเหล่านี้ไม่ถือเป็นหลักฐานในการชนะเกมส์ และรวมถึงเงินที่ได้ทำการโอน (หัก) จากบัญชีของคุณ หากทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบแล้วพบหลักฐานของการฉ้อโกงหรือการทุจริต ทาง jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการให้หรือยกเลิกเงินรางวัลดังกล่าวและดำเนินการใดต่อบัญชีของผู้เล่นตามความเหมาะสม

3. เงินโบนัสจะสามารถแปลงเป็นเงินจริงและทำการถอนได้ภายหลังผู้ใช้ได้ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่น นั้น ๆ สมบูรณ์แล้ว

โปรโมชั่น

1. เข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ ท่านจะยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หากท่านไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า jdbAA เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

2. โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้เล่นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่แอพลิเคชั่นได้รับการยืนยันแล้ว

3. ข้อเสนอพิเศษทั้งหมด จำกัดเพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งผู้เล่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขไอพี เท่านั้น

4. การเดิมพันใดๆที่เล่นทั้งสองฝั่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือนับรวมกับการเดิมพันสะสมหรือยอดหมุนเวียนใดๆที่เกี่ยวข้อง

5. ในกรณีที่ผู้เล่นทำธุรกรรมการถอนเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เล่นจะมีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นฝากเงินอื่น ๆ หลังจาก 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการถอนเงิน

6. ท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสอื่น ๆ โบนัสที่เข้าร่วมในปัจจุบันจะต้องสมบูรณ์หรือเสร็จสิ้นก่อนตามข้อกำหนดในการวางเดิมพันภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการฝากเงินครั้งแรกของคุณ หากโบนัสไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 วันเงินที่สะสมไว้ในยอดโบนัสจะถูกริบคืน

ผลิตภัณฑ์

1. สล็อต

     การเดิมพันจากเกมทุกหมวดเกมส์จะมีส่วนช่วยในการคำนวณความต้องการในการวางเดิมพัน เกมส์บางประเภทเช่นเกมส์โต๊ะ เกมไพ่ รูเล็ต ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการวางเดิมพัน การชนะใดๆ จากการเล่นฟรีสปินจะปรับยอดเงินจริงเข้าบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ต้องมีการเดิมพันใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่มีการชนะแจ๊คพ็อต เงินที่ได้จากเงินรางวัลจะถูกส่งมอบโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น ให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องส่งมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันแรกของปฏิทินเดือนถัดไปโดยส่งตรงให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่ได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นรับทราบและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าในกรณีที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่ส่งเงินรางวัลให้กับบริษัทอย่างทันท่วงที ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงที่จะปกป้องบริษัทในการเรียกร้องหรือการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบรางวัลในชนะแจ๊คพ็อตต่อบริษัทเพื่อชำระเงินให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น สมาชิกสามารถถอนเงินสูงสุดประมาณ 1,500,000 ต่อเดือนและสามารถถอนเงินได้สูงสุดไม่เกินประมาณ 250,000 บาทต่อการถอนเงินในแต่ละครั้ง วงเงินนี้ใช้กับยอดเงินรางวัลทั้งหมดของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นโดยไม่คำนึงถึงว่าการชนะดังกล่าวมีอยู่ในเกมโปรเกรสซีฟตั้งแต่หนึ่งเกมขึ้นไปหรือไม่ จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับยอดเงินที่ชนะจากโปรเกรสซีฟใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นสามารถขอเป็นกรณีพิเศษผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อถอนเงินที่เกินกว่าข้อจำกัด ที่กล่าวมาข้างต้น หากบริษัทใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับคำขอดังกล่าวลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงว่าบริษัทอาจหักค่าร้อยละ ("อัตราการลดหย่อน") ออกจากเงินรางวัลที่ได้จากโปรเกรสซีฟเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นจะได้รับแจ้งอัตราการลดหย่อนสำหรับคำขอดังกล่าวหลังจากที่ บริษัทดำเนินการตามคำขอถอนเงินพิเศษ เมื่อลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นได้รับการยืนยันแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการชำระเงินสำหรับการถอนเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว "ฟรีสปิน" ใดๆที่ได้รับในขณะที่ใช้เงินโบนัสยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการทำยอดหมุนเวียนทั้งหมด เงินที่ได้รับจากการใช้ "ฟรีสปิน" เหล่านี้จะผูกกับเงินฝากใดๆ ที่ตามมาจนกว่าจะครบตามกำหนดที่ตั้งไว้ การเดิมพันสะสมยอดหมุนเวียนที่เล่นในเกมของ PlayTech ทุกประเภท จะไม่นับรวมกับโปรโมชั่นของสล็อตเกมส์

2. ป๊อก8 ป๊อก9 (เกมส์ไพ่ป๊อกเด้ง)

2.1 เงื่อนไขการเป็นเจ้ามือ

2.1.1. เกณฑ์การเป็นเจ้ามือสำหรับโถงนี้คือ_คะแนน

2.1.2. จำนวนรอบการเป็นเจ้ามือตั้งค่าไว้ 5 รอบ

2.2 การตั้งค่าบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.1. เมื่อทรัพย์สินรวมต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเกณฑ์การเป็นเจ้ามือ จะถูกบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.2. เมื่อเป็นเจ้ามือยังไม่ครบ 5 รอบ แต่ผู้เล่นคนอื่นในเกมส์ได้ออกจากโถงเกมแล้ว จะถูกบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.3. เมื่อผู้เล่นออกจากเกมส์ ถึงแม้จะเป็นเจ้ามือยังไม่ถึง 5 รอบ ก็จะถูกบังคับให้ออกจากการเป็นเจ้ามือ

2.3 การเป็นเจ้ามือต่อ

2.3.1. เกมส์ได้ตั้งค่าการเป็นเจ้ามือไว้ 5 รอบ หากคุณได้เป็นเจ้ามือแล้ว ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีผู้เล่นคนอื่นเข้าคิว เมื่อเกมที่เหลือ 4 รอบสิ้นสุดลงระบบจะสอบถามผู้เล่นว่าต้องการเป็นเจ้ามือต่อหรือไม่

2.3.2. แต่หากคุณสมบัติของผู้เล่นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ระบบจะไม่ให้เป็นเจ้ามือต่อ (โปรดอ้างอิงได้จากกติกาการเป็นเจ้ามือ)

2.4 เกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน (ในกรณีมีเงินไม่พอต่อการจ่ายผลตอบแทน)

2.4.1. ให้ถือลำดับการจ่ายตามความใหญ่เล็กของรูปแบบไพ่ (อาจเป็นไปได้ที่ผู้เล่นจะได้เพียงเงินเดิมพันกลับไป แต่ไม่ได้ชิปที่เล่นชนะ)

ตัวอย่างอธิบาย

    ผู้เล่น 5 คน คือ A, B, C, D, E โดย A เป็นเจ้ามือ B, C, D, E เป็นผู้เล่น ในเกมหนึ่ง A แพ้แก่ทุกคน ความใหญ่เล็กของรูปแบบไพ่มีลำดับดังนี้ B > C > D > E ดังนั้นลำดับการจ่ายผลตอบแทนจะเป็นการจ่ายให้แก่ B ก่อน หลังจากจ่ายให้ B แล้วยังมีเหลือจึงจะจ่ายให้แก่ C หลังจากจ่ายให้แก่ C แล้วไม่มีทรัพย์สินเหลือพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้เล่นคนอื่น ดังนั้น D, E จะได้แค่นำเอาเงินเดิมพันของตนเองกลับไป

2.5 ขั้นตอนการจ่ายเงิน

2.5.1. คืนจำนวนเงินเดิมพันแก่ผู้ชนะ

2.5.2. เก็บเงินเดิมพันของผู้แพ้มาให้แก่เจ้ามือ (หัก % ค่าต๋ง)

2.5.3. เจ้ามือจ่ายให้แก่ผู้ชนะตามจำนวนวงเงินที่ชนะ (หัก % ค่าต๋ง)

2.6 ข้อจำกัดการเดิมพัน

2.6.1. มื่อทรัพย์สินของผู้เล่น ต่ำกว่า 5 เท่าของชิปเดิมพันที่ต่ำที่สุดชิปดังกล่าวจะกลายเป็นสีเทาและฟังก์ชั่นจะปิดลง

ตัวอย่างอธิบาย

    สมมติว่าจำนวนลงเดิมพันขั้นต่ำสุดของห้องใดห้องหนึ่งคือ 100 โดยห้องดังกล่าวมีชิปที่สามารถลงเดิมพันแบ่งเป็น 100, 500, 1000, 1500 ขณะนั้นหากทรัพย์สินรวมของผู้เล่น A ต่ำกว่า 4,999 นั่นหมายถึงชิป 1500 และชิป 1000 จะกลายเป็นสีเทาและฟังก์ชั่นจะปิดลง หากทรัพย์สินรวมของผู้เล่น A ต่ำกว่า 499 ระบบจะถือว่าผู้เล่นมีทรัพย์สินไม่เพียงพอและจะไม่สามารถเล่นเกมต่อได้

3. คาสิโน (คาสิโนสด)

3.1 ผลในการเดิมพันทั้งสองฝั่ง เช่น "แบงเกอร์ และ เพลย์เยอร์", "ใหญ่และเล็ก" "แดงและดำ" "เดี่ยวและคู่" ฯลฯ จะไม่ถูกนับรวมในการทำยอดหมุนเวียนหรือใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

    jdbAA จะไม่ขอแสดงความรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบแทนผู้เล่นสำหรับความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น โดยการตกลงที่จะยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ผู้เล่นได้ยืนยันว่าเราจะไม่รับผิดชอบแทนผู้เล่นหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เกมส์หยุดชะงักหรือไม่ต่อเนื่อง

    jdbAAให้คำมั่นสัญญาในการแก้ไขข้อขัดข้องอย่างยุติธรรมและทำการปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมิให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือภาระเกินควร โดยถือรายละเอียดการเดิมพันและบันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน โดยบันทึกเหล่านี้จะมีอายุการจัดเก็บ 5 ปี (นับตั้งแต่วันที่มีการทำธุรกรรม) และจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในกรณีที่มีการร้องขอ

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. jdbAA ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ นโยบาย สโลแกน หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากท่านหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว

2. www.jdbAA.com คือ URL ของ jdbAA ไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ
หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

3. jdbAA เป็นเจ้าของใบอนุญาต และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี ซอฟแวร์ และระบบรวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

4. ข้อความบนเว็บไซต์ของ jdbAA เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท© และฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยลิขสิทธิ์นี้ยังคลอบคลุมถึง ตัวอักษร กราฟิก โค้ด ไฟล์และลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฏและเป็นของ jdbAA บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เลียนแบบหรือลอกเลียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วน ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เล่น ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมีสิทธิในการคัดลอก เลียนแบบ ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา

5. การลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

6. ท่านยอมรับที่จะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการควบคุมเว็บไซต์ของ jdbAA หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเข้าข่าย บริษัทมีสิทธิในการฟ้องร้อง

รายงานปัญหาการฟอกเงิน

1. หากผู้เล่นพบปัญหาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการใช้บริการเว็บไซต์หรือเกมของเรา ผู้เล่นมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ jdbAA รับทราบในทันที

2. jdbAA อาจทำการล็อค ระงับ หรือปิดบัญชีของท่าน รวมถึงไม่อนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชี หากพบว่าบัญชีของท่านมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

3. การกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทั้งหมด โดยบริษัทมีสิทธิในการริบเงินในบัญชีของสมาชิกด้วยเช่นกัน หรืออาจโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ

ติดต่อเรา

    หากท่านมีคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ jdbAA ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำการตรวจสอบและตอบคำถามของท่าน สำหรับกรณีที่คำถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับทาง jdbAA การตัดสินใจจากดุลยพินิจของ jdbAA จะถือเป็นที่สิ้นสุด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ jdbAA


jdbAA ให้ความสำคัญด้านบริการเป็นที่สุด

เราพยายามสรรหาเกมส์ที่ดีที่สุดให้ท่านได้เล่น

ความสำคัญ

jdbAA จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการเล่นเกมส์ออนไลน์ เราขอบคุณที่ท่านไว้วางใจและหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์ในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของคุณ ทางเรามีโปรโมชั่นและรางวัลมากมายมอบให้แก่ท่าน เรายินดีรับแนะนำและคำติชมของท่านเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ความเป็นธรรมในการให้บริการ

ซื่อสัตย์และภักดีต่อผู้เล่นของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายของเราที่รักษาชื่อเสียงมาตลอดในอุตสาหกรรมนี้ เราให้การรับรองในด้าน ความยุติธรรม ความปลอดภัย ทำธุรกรรมรวดเร็ว รองรับได้หลายภาษา ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า และมีระบบที่เสถียรที่สุด

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาใดๆ ในการเล่นเกมส์ของ jdbAA กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา ทางเรายินดีที่จะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยด่วนที่สุด.

กฎการเล่นเกม-กีฬา-ฟุตบอล


เล่น 90 นาที

ตลาดการแข่งขันทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน 90 นาทีตามกำหนดการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บหรือช่วงทดเวลาบาดเจ็บเพิ่มเติม แต่ไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ เวลาที่จัดสรรสำหรับการยิงจุดโทษ หรือโกลเดนโกล

ข้อยกเว้นของกฎนี้เกี่ยวข้องกับแมตช์กระชับมิตร ซึ่งตลาดการแข่งขันทั้งหมดจะตัดสินตามผลจริงเมื่อเกมจบ (ไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ) โดยไม่คำนึงว่าเล่นครบ 90 นาทีหรือไม่ และฟุตบอลชายหาดที่ตลาดจะตัดสินเฉพาะการเล่น 36 นาทีเท่านั้น

สำหรับการแข่งขันที่ระบุเป็นรายการเยาวชนโดยเฉพาะ เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิง 'เยาวชน' เป็นคำทั่วไปที่เราใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลที่เล่นระหว่างทีมที่ผู้เล่นอายุต่ำกว่า 23 ปี

ตลาดการเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษ

การเดิมพันจะตัดสินตามสถิติอย่างเป็นทางการสำหรับช่วงต่อเวลาพิเศษ ประตูหรือลูกเตะมุมใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือทำประตูได้ในช่วงเวลาปกติจะไม่นับรวม

การแข่งขันถูกเลื่อน นำหน้า หรือล้มเลิก

การแข่งขันที่ไม่ได้เล่นหรือเลื่อนออกไปจะถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้ลงแข่งเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสิน เว้นแต่จะเล่นภายในสัปดาห์เดียวกัน (สิ้นสุดในวันอาทิตย์) ซึ่งในกรณีนี้การเดิมพันจะคงอยู่ เว้นแต่จะยกเลิกโดยความยินยอมร่วมกัน

หากตารางการแข่งขันถูกเปลี่ยนจากสุดสัปดาห์เป็นคืนวันจันทร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นจะยังมีผล

หากมีการแข่งขันใด ๆ ที่เล่นก่อนวันที่หรือเวลาเริ่มการแข่งขันที่ระบุไว้ การแข่งขันดังกล่าวอาจรวมอยู่ด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าการวางเดิมพันจะต้องไม่ช้ากว่าเวลาเริ่มเตะที่แก้ไขใหม่

การแข่งขันใดๆ ที่ถูกละทิ้งก่อนจบการแข่งขัน 90 นาทีจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่ผลการแข่งขันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ณ เวลาที่ยกเลิก

ตลาดต้องมีการตัดสินอย่างเต็มที่เพื่อให้การเดิมพันมีผล ตัวอย่างเช่น

ผู้เล่นคนแรกที่ทำคะแนนหรือเวลาของประตูแรก การเดิมพันจะคงอยู่หากมีการทำประตูในเวลาที่ยกเลิก

ข้อยกเว้นเดียวของกฎการแข่งขันที่ถูกละทิ้งข้างต้นคือสำหรับการแข่งขันของสโมสรในอเมริกาใต้ทั้งหมดที่ตลาดผลการแข่งขันแบบเต็มเวลาและโอกาสสองเท่า (ทั้งก่อนเกมและระหว่างการแข่งขัน) จะตัดสินจากคะแนน ณ เวลาที่ยกเลิกโดยให้ลีกที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ผลการแข่งขันยังคงอยู่

การแข่งขันที่ไม่ได้เล่นตามรายการ

หากสถานที่แข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง (นอกเหนือจากสนามของทีมเยือน) การเดิมพันที่วางไปแล้วจะยังมีผล หากทีมเหย้ายังคงถูกกำหนดให้เป็นเช่นนี้ หากทีมเหย้าและทีมเยือนสำหรับการแข่งขันในรายการถูกพลิกกลับ (เช่น การแข่งขันเล่นที่สนามเดิมของทีมเยือน) การวางเดิมพันตามรายการเดิมจะถือเป็นโมฆะ

เราจะพยายามระบุการแข่งขันทั้งหมดที่เล่นในสถานที่ที่เป็นกลางบนเว็บไซต์ของเรา สำหรับการแข่งขันที่เล่นในสถานที่เป็นกลาง (ไม่ว่าจะระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ตาม) การเดิมพันจะยังคงอยู่ไม่ว่าทีมใดจะถูกระบุว่าเป็นทีมเหย้า

หากเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ให้ระบุรายละเอียดของทีมต่างๆ กับที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ เช่น การแข่งขันอย่างเป็นทางการระบุในชื่อทีม, สำรอง/กลุ่มอายุ เช่น อายุต่ำกว่า 21 ปี/เพศ เช่น ผู้หญิง

ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด การเดิมพันจะคงอยู่ รวมถึงกรณีที่เราระบุชื่อทีมโดยไม่ระบุคำว่า 'XI' ในชื่อ

การชำระบัญชีการเดิมพัน

สถิติที่จัดทำโดยสมาคมสื่อมวลชน (PA) จะใช้ในการตัดสินการเดิมพัน เว้นแต่จะมีหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้ว่าสถิติของ PA นั้นไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีการแสดงสถิติ PA เราจะใช้หลักฐานอิสระเพื่อสนับสนุนการยุติการเดิมพัน หากมีหลักฐานอิสระที่ขัดแย้งกัน เราจะตัดสินตามความเห็นอิสระส่วนใหญ่ เมื่อสิ่งนี้ไม่ชัดเจน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลีกจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานอิสระใดๆ การเดิมพันจะตัดสินตามสถิติของเราเอง

ผู้เล่นคนแรก/คนสุดท้ายที่ทำคะแนน

รับเดิมพันเมื่อเล่นครบ 90 นาทีเท่านั้น

จะพยายามทุกวิถีทางเพื่ออ้างอิงผู้เล่นคนแรก/คนสุดท้ายเพื่อทำคะแนนต่อรองสำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นไปได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อในตอนแรกจะนับเป็นผู้ชนะ หากพวกเขาทำประตูแรก/ประตูสุดท้าย การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ เช่นเดียวกับการเดิมพันผู้เล่นคนแรกที่ทำคะแนนเมื่อการเลือกเกิดขึ้นหลังจากทำประตูแรกได้ ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะถือว่าเป็นรองสำหรับผู้เล่นคนสุดท้ายที่จะทำคะแนนเดิมพัน

การเดิมพันผู้ทำประตูคนแรกในแต่ละทาง - เราจ่ายอัตราต่อรอง 1/3 สำหรับตำแหน่งไม่จำกัดในการเล่น 90 นาที

การสอบถามภายหลังโดยหน่วยงานอย่างเป็นทางการจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการยุติคดี


Scorecasts - ผู้เล่นคนแรกที่ทำคะแนน/แก้ไขคะแนนสองเท่า

หากผู้เล่นลงสนามหลังจากทำประตูได้หรือไม่ได้มีส่วนร่วมในเกม
การเดิมพันดังกล่าวจะตัดสินเป็นเดิมพันเดียวใน
ตลาดคะแนนที่ถูกต้องตามอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องซึ่งเสนอราคา ณ เวลาเริ่มการแข่งขัน
หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้
การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินเป็นเดิมพันเดี่ยวในตลาดผู้ทำประตูแรกตามอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ ณ เวลาเริ่มการแข่งขัน
หากประตูแรกของการแข่งขันเป็นเข้าประตูตัวเอง
การเดิมพันจะตัดสินจากผู้ทำประตูคนต่อไปและตลาดคะแนนที่ถูกต้อง หากประตูเดียวในการแข่งขันเป็นเข้าประตูตัวเอง
การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินเป็นประตูเดี่ยวในตลาดคะแนนที่ถูกต้องตามอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องที่เสนอ ณ เวลาเริ่มการแข่งขัน

ผู้ทำประตูคนแรก/คนสุดท้ายของทีม

การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ
การเดิมพันที่เลือกเกิดขึ้นหลังจากทำประตูแรกให้กับทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงว่าผู้เล่นที่เลือกทำคะแนนในเกมหรือไม่
ไม่นับการทำเข้าประตูตัวเอง

ผู้ทำประตูถัดไปที่กำลังเล่นอยู่


จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อเสนอราคาสำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นไปได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อในตอนแรกจะนับเป็นผู้ชนะหากพวกเขาทำประตูถัดไป
การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ เช่นเดียวกับการเดิมพันผู้เล่นคนแรกที่ทำคะแนนเมื่อการเลือกเกิดขึ้นหลังจากทำประตูแรกได้
ผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในสนามแข่งขันก่อนที่จะทำประตูถัดไปจะถือว่าเป็นผู้วิ่ง

การสอบถามภายหลังโดยหน่วยงานอย่างเป็นทางการจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการยุติคดี

ไม่นับการทำเข้าประตูตัวเอง

ผู้เล่นที่จะทำคะแนนได้ตลอดเวลา

ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะถือว่าเป็น 'นักวิ่ง'

การเลือกใด ๆ ที่นำมาจากการแข่งขันที่ไม่เสร็จสิ้นจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงแข่ง

โปรดทราบว่าการทำเข้าประตูตัวเองจะไม่นับรวมในการตัดสินการเดิมพัน

เดิมพันแมตช์ผู้ทำประตู

ผู้เล่นทั้งสองจะต้องเริ่มการแข่งขันเพื่อให้การเดิมพันมีผล

ช่วงเวลาของการทำประตูแรก

หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากทำประตูแรกได้ การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผล

หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะทำประตูแรกได้ การเดิมพันทั้งหมดที่ยอมรับสำหรับช่วงเวลาที่เสร็จสิ้นจะถือว่าแพ้เดิมพัน

และช่วงเวลาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาของการละทิ้งจะถือเป็นโมฆะและถือว่าเป็นผู้ไม่วิ่ง

ทดเวลาบาดเจ็บ

การเดิมพันจำนวนช่วงทดเวลาบาดเจ็บจะตัดสินตามเวลาที่ระบุโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินที่สี่ แทนที่จะเป็นเวลาที่เล่นจริง

เหตุการณ์ 10 นาที

เหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นระหว่างเวลา 00:00 ถึง 09:59 จึงจะจัดคลาสได้ในช่วง 10 นาทีแรก (เช่น ลูกเตะมุมที่ได้ในช่วงเวลานี้ แต่จะไม่นับหลังจากเวลา 10:00 น. เท่านั้น)

เวลาของมุมแรก

การเดิมพันจะตัดสินในเวลาที่เกิดการเตะมุมจริง (ไม่ใช่เวลาที่ได้ลูกเตะมุม)

Scorecast ครึ่งเวลา (คะแนนครึ่งเวลาที่ถูกต้องและผู้เล่นทำคะแนนก่อน)

ถ้าผู้เล่นเข้าไปในสนามหลังจากทำประตูได้ ไม่มีส่วนร่วมในครึ่งแรก หรือประตูเดียวในครึ่งแรกเป็นเข้าประตูตัวเอง การเดิมพันดังกล่าวจะตัดสินเดี่ยวในตลาดคะแนนที่ถูกต้องของครึ่งแรกตามอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องที่เสนอ ณ เวลาเริ่มการแข่งขัน

Scorecast ทุกเวลา (คะแนนที่ถูกต้องและผู้เล่นที่จะทำคะแนนได้ตลอดเวลา)

หากผู้เล่นไม่ได้ลงสนามในช่วง 90 นาที หรือประตูเดียวที่ทำได้คือการทำเข้าประตูตัวเอง การเดิมพันจะตัดสินเป็นเดี่ยวในตลาดคะแนนที่ถูกต้องตามอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องซึ่งเสนอราคา ณ เวลาเริ่มการแข่งขัน


Wincast (ทีมชนะและผู้เล่นทำคะแนนก่อน)

ถ้าผู้เล่นเข้าไปในสนามหลังจากทำประตูได้ ไม่มีส่วนร่วมในเกม หรือประตูเดียวเป็นเข้าประตูตัวเอง การเดิมพันดังกล่าวจะตัดสินแบบเดี่ยวในตลาดผลการแข่งขันเต็มเวลาตามอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องที่เสนอ ณ เวลาเริ่มการแข่งขัน

Timecast (เวลาของประตูแรกและผู้เล่นทำคะแนนก่อน)

ผู้เล่นต้องเริ่มต้นเพื่อให้การเดิมพันมีผล มิฉะนั้นการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ (ไม่ว่าจะทำประตูแรกเมื่อใด) หากประตูเดียวที่ทำเข้าประตูตัวเอง การเดิมพันจะเป็นโมฆะ

การเดิมพันดิวิชั่น

เพื่อจุดประสงค์ในการตัดสิน ในการเดิมพันแบบแบ่งกลุ่ม ตำแหน่งสุดท้ายของทีมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการแข่งขันที่กำหนดจะเป็นตัวกำหนดการวาง (กฎเดดฮีทจะใช้ในกรณีที่สองทีมขึ้นไปเสมอกันในอันดับ (ตามกฎการแข่งขันอย่างเป็นทางการ)) และจะไม่มีการอนุญาตสำหรับรอบตัดเชือกหรือการสอบถามในภายหลังโดยลีกที่เกี่ยวข้อง การเดิมพันจะมีผลกับทีมใด ๆ ที่ไม่ได้แข่งขันครบทุกรายการ

ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือสำหรับลีกในอเมริกาใต้

ซึ่งมีการเล่นเพลย์ออฟเพื่อหาผู้ชนะในลีกเมื่อทีมเสมอกันในอันดับ 1 ด้วยคะแนน

ในกรณีนี้ เราจะถือว่าผู้ชนะลีกเป็นผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟที่ตามมา

ผู้ทำประตูสูงสุด

เฉพาะประตูที่ทำได้ภายในดิวิชั่นที่ยกมาเท่านั้นที่จะถูกนับสำหรับตลาดนี้ โดยไม่คำนึงถึงทีม (ภายในดิวิชั่นนั้น) ที่ทำประตูได้
ทีมที่อ้างถึงข้างผู้เล่นมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
นับเฉพาะประตูในลีก - ไม่รวมแมตช์เพลย์ออฟ
ไม่นับการทำเข้าประตูตัวเอง ใช้กฎเดดฮีต

เดิมพันการแข่งขันฤดูกาล / คะแนนรวมของทีม

หากทีมใดไม่เสร็จสิ้นการแข่งขันทั้งหมด การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดและคะแนนรวมของทีมที่เกี่ยวข้องกับทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ - ชนะหรือแพ้


ผู้จัดการถาวรคนต่อไป


การเดิมพันจะตัดสินผู้จัดการถาวรคนต่อไปตามที่ประกาศโดยสโมสร
หัวหน้าผู้ดูแลและผู้จัดการชั่วคราวไม่นับรวมในตลาดนี้
ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ การตัดสินจะขึ้นอยู่กับบุคคลที่เลือกเพื่อเลือกทีมแรก

ผู้จัดการทีมจะเสียตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

การสิ้นสุดฤดูกาลหมายถึงเวลาที่โปรแกรมลีก รวมถึงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้เสร็จสิ้นลง

ผู้จัดการคนต่อไปที่จะเสียตำแหน่ง (Sack Race)


หากไม่มีผู้จัดการทีมคนใดออกจากตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันลีกตามกำหนดการล่าสุด (รวมถึงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ)
ตัวเลือก No Manager to Leave จะถือว่าเป็นผู้ชนะในตลาด

การเดิมพันแฮนดิแคป รวมถึงระหว่างเล่น (3 ทาง)

การตัดสินจะเป็นอัตราต่อรองที่แสดงโดยใช้คะแนนจริงในการแข่งขันที่ปรับสำหรับแฮนดิแคป

ผลการแข่งขันครึ่งเวลา รวมถึงระหว่างการแข่งขัน

การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนพักครึ่ง

คะแนนครึ่งเวลาที่ถูกต้อง

การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนพักครึ่ง

ครึ่งที่มีเป้าหมายมากที่สุด

การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

ประตูครึ่งแรก

การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนครึ่งเวลา เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

ลูกเตะมุมครึ่งแรก รวมถึงระหว่างเล่น

การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนครึ่งเวลา เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว ไม่นับการเตะมุมแต่ไม่ได้เสีย

2-Way Corners ในการเล่น

ตัดสินจากจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมดในการแข่งขัน ในกรณีที่มีการละทิ้งก่อนการแข่งขัน 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการตัดสินแล้ว ไม่นับการเตะมุมแต่ไม่ได้เสีย

ลูกเตะมุมมากที่สุดในการเล่น

ตัดสินจากทีมที่ได้ลูกเตะมุมมากที่สุดในการแข่งขัน ในกรณีที่มีการละทิ้ง การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ไม่นับการเตะมุมแต่ไม่ได้เสีย

แข่งกับ X Corners ในการเล่น

ตัดสินที่ทีมที่ถึงจำนวนลูกเตะมุมที่แจ้งก่อน ในกรณีที่มีการละทิ้งก่อนการแข่งขัน 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการตัดสินแล้ว ไม่นับการเตะมุมแต่ไม่ได้เสีย

ผลลัพธ์หลังจาก 10/20/30/40 นาทีอื่น ๆ ในการเล่น

ตัดสินกันที่ผลการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด เช่น. ผลการแข่งขัน 10 นาทีจะตัดสินจากผลการแข่งขันหลังจากเล่นไปแล้ว 10:00 นาที ในกรณีที่มีการละทิ้งก่อนการแข่งขัน 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการตัดสินแล้ว

ครึ่งเวลา - เต็มเวลา ผลลัพธ์สองเท่า

การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก ไม่นับการต่อเวลาพิเศษและการยิงจุดโทษ

การแข่งขันในตำนาน

เกมเหล่านี้เป็นเกมในจินตนาการที่จับคู่สองทีมในรอบการแข่งขัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันเท่านั้น ทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในการแข่งขันจริงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ การเดิมพันจะตัดสินเป็นเสมอหากทั้งสองทีมทำประตูได้เท่ากัน หากการแข่งขันของทีมใดทีมหนึ่งถูกเลื่อนหรือยกเลิก การเดิมพันจะเป็นโมฆะ

การแข่งขันพิเศษ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อเสนอพิเศษของผู้เล่นถือเป็นโมฆะหากผู้เล่นไม่ได้มีส่วนร่วมในเกม

การเดิมพันจะตัดสินจากผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน 90 นาที การต่อเวลาพิเศษ ประตูทอง หรือการยิงจุดโทษจะไม่นับรวม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคนในข้อเสนอพิเศษ และผู้ที่ไม่ใช่นักวิ่งมีส่วนร่วม การเดิมพันจะขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมที่เหลือหากมีราคา

การทำคะแนนให้กับทีมผู้ชนะ - ทีมของผู้เล่นจะต้องชนะด้วยหนึ่งประตู และผู้เล่นที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำประตูสุดท้าย

หากต้องการชนะทั้งสองครึ่ง - ทีมต้องทำประตูให้ได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในทั้งสองครึ่งของการแข่งขัน

ทีมที่จะชนะจากด้านหลัง - ทีมจะต้องแพ้ในทุกช่วงระหว่างการแข่งขัน แต่หลังจากนั้นจะชนะการแข่งขันใน 90 นาที

ทีมทำคะแนน/พลาดจุดโทษ - การเดิมพันทั้งหมดใช้เวลา 90 นาทีเท่านั้น

การแข่งขันพิเศษ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อเสนอพิเศษของผู้เล่นถือเป็นโมฆะหากผู้เล่นไม่ได้มีส่วนร่วมในเกม

ลุ้นผลเมื่อจบ 90 นาที การต่อเวลาพิเศษ ประตูทอง หรือการยิงจุดโทษจะไม่นับรวม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคนในข้อเสนอพิเศษ และผู้ที่ไม่ใช่นักวิ่งมีส่วนร่วม การเดิมพันจะขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมที่เหลือหากมีราคา

การทำคะแนนให้กับทีมผู้ชนะ - ทีมของผู้เล่นจะต้องชนะด้วยหนึ่งประตู และผู้เล่นที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำประตูสุดท้าย

หากต้องการชนะทั้งสองครึ่ง - ทีมต้องทำประตูให้ได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในทั้งสองครึ่งของการแข่งขัน

ทีมที่จะชนะจากด้านหลัง - ทีมจะต้องแพ้ในทุกช่วงระหว่างการแข่งขัน แต่หลังจากนั้นจะชนะการแข่งขันใน 90 นาที

ทีมทำคะแนน/พลาดจุดโทษ - การเดิมพันทั้งหมดใช้เวลา 90 นาทีเท่านั้น

ผู้เล่นทรงคุณค่า

การเดิมพันจะตัดสินตามผลที่ประกาศโดยหน่วยงานที่จัดงาน (เช่น FIFA สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก) หากไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การเดิมพันจะตัดสินตามผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ทางสกายทีวี หากการแข่งขันไม่ได้ถ่ายทอดสดโดย Sky การเดิมพันจะตัดสินตามผู้เล่นที่ได้รับรางวัลจากทีวีภาคพื้นดินของสหราชอาณาจักร (หรือผู้ออกอากาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หากไม่มีการนำเสนอสด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะไม่ว่าผู้เล่นคนใดจะถูกระบุโดยผู้นำเสนอรายการหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือว่าเป็น 'นักวิ่ง' ผู้เล่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่มีการมอบรางวัลให้กับผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคน กฎเดดฮีตจะถูกนำมาใช้

ราคาจะสามารถใช้ได้ตามคำขอสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เสนอราคา ผู้เล่นที่ไม่มีเครื่องหมายคำพูดจะนับเป็นผู้ชนะ หากพวกเขาได้รับรางวัลแมน ออฟ เดอะ แมทช์

โอกาสสองเท่า

มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:


1 หรือ X - หากผลการแข่งขันเป็นเจ้าบ้านหรือเสมอ การเดิมพันตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
X หรือ 2 - หากผลลัพธ์คือเสมอหรือทีมเยือน การเดิมพันตัวเลือกนี้ถือเป็นผู้ชนะ
1 หรือ 2 - หากผลการแข่งขันเป็นเจ้าบ้านหรือทีมเยือน การเดิมพันตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ

หากการแข่งขันเล่นในสถานที่ที่เป็นกลาง ทีมที่มีรายชื่ออยู่อันดับแรกจะถือว่าเป็นทีมเหย้าเพื่อจุดประสงค์ในการเดิมพัน

เอเชี่ยนแฮนดิแคป

โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เกี่ยวกับการยุติการเดิมพัน:


สายแฮนดิแคป 0 ลูก
หากทีมใดทีมหนึ่งชนะด้วยอัตรากำไรใดๆ พวกเขา (ทีมที่ชนะ) จะถูกตัดสินว่าเป็นตัวเลือกที่ชนะ
ในกรณีที่เสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะและคืนเงินเดิมพัน

สายแฮนดิแคป 0,0.5 ลูก

ทีมที่เริ่มบอล 0.0.5:

- ชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
- เสมอ - คืนเงินเดิมพันครึ่งหนึ่งสำหรับการเลือกนี้ อีกครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันถือเป็นผู้แพ้
- แพ้ด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกจะแพ้

ทีมที่ได้รับบอล 0,0.5 เริ่ม:


- ชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
- เสมอ - เงินเดิมพันครึ่งหนึ่งจะตัดสินตามราคาของตัวเลือกที่เลือก อีกครึ่งหนึ่งคืนให้กับลูกค้า
- แพ้ด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกจะแพ้

สายแฮนดิแคป 0.5 ลูก

ทีมที่เริ่มบอล 0.5 ลูก:

- ชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
- เสมอ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะแพ้

ทีมที่ได้บอล 0.5 สตาร์ท:

- ชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
- เสมอ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้ชนะ
- แพ้ด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะแพ้

สายแฮนดิแคป 0.5,1 ลูก

ทีมที่เริ่มบอล 0.5.1:

- ชนะตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
- ชนะ 1 เท่า - ครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะตัดสินตามราคาของตัวเลือกที่เลือก อีกครึ่งหนึ่งคืนให้กับลูกค้า
- เสมอหรือแพ้ด้วยสกอร์ใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะแพ้

ทีมที่ได้รับบอล 0.5,1 เริ่ม:


- เสมอหรือชนะด้วยคะแนนใด ๆ - การเดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้ถือเป็นผู้ชนะ
- แพ้ 1 เท่า - คืนเงินเดิมพันครึ่งหนึ่งให้กับลูกค้า อีกครึ่งหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้แพ้
- แพ้ตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะแพ้

สายแฮนดิแคป 1 ลูก

ทีมเริ่มบอลเต็ม:

- ชนะตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
- ชนะ 1 เท่า - การเดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะถือเป็นโมฆะและคืนเงินให้กับลูกค้า
- เสมอหรือแพ้ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะแพ้

ทีมที่ได้บอลเต็มเริ่ม:

- ชนะด้วยสกอร์หรือเสมอ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
- แพ้เพียง 1 - การเดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้ถือเป็นโมฆะและคืนเงินให้กับลูกค้า
- แพ้ตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้จะแพ้

Asian Handicap In-Play (รวมเดิมพันครึ่งแรก/ครึ่งหลัง)

การเดิมพันทั้งหมดในตลาดเอเชี่ยนแฮนดิแคประหว่างเล่นจะตัดสินตามสกอร์ไลน์สำหรับเกมที่เหลือ/ครึ่งหลังการเดิมพันเกิดขึ้น
เช่น ประตูใด ๆ ก่อนการวางเดิมพันจะถูกละเว้นเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสิน

เอเชี่ยน คอร์เนอร์ แฮนดิแคป

แฮนดิแคปทั้งมุมหรือครึ่งมุม - เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน แฮนดิแคปจะถูกนำไปใช้กับการนับลูกเตะมุมสุดท้าย
และทีมที่มีการเตะมุมมากที่สุดหลังจากปรับแฮนดิแคปจะถือว่าเป็นผู้ชนะในการตัดสิน
วัตถุประสงค์ หากจำนวนลูกเตะมุมสำหรับแต่ละทีมเท่ากันหลังจากใช้แฮนดิแคป การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะและคืนเงินเดิมพัน

แฮนดิแคปควอเตอร์มุม - ตามตัวอย่าง 0.5 1 คือแฮนดิแคปมุม ¾
โดยเงินเดิมพันของคุณจะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่างครึ่งมุมและทั้งมุม

ตัวอย่าง:

Arsenal v Man Utd แฮนดิแคปมุมเอเชียคือ 0.5, 1 โดย Arsenal เป็นเต็ง:
คุณเดิมพันกับอาร์เซนอล คุณจะชนะหากอาร์เซนอลได้ลูกเตะมุม 2 ลูกขึ้นไปมากกว่าจำนวนลูกเตะมุมของแมนฯ ยูไนเต็ด
หากอาร์เซนอลได้ลูกเตะมุมมากกว่า 1 ครั้ง เงินเดิมพันของคุณจะชนะครึ่งหนึ่งและได้คืนอีกครึ่งหนึ่ง มิฉะนั้นเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป

ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

ในกรณีที่ต้องมีการเตะมุมใหม่ (เช่น การฟาวล์ในเขตโทษ) จะนับเพียงลูกเตะมุมเดียวเท่านั้น ไม่นับการเตะมุมแต่ไม่ได้เสีย/p>

เอเชี่ยนแฮนดิแคปครึ่งที่ 1/2

การเดิมพันจะตัดสินจากผลครึ่งหลังที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ต่อเวลาพิเศษเอเชี่ยนแฮนดิแคประหว่างการเล่น

กฎการแข่งขันแบบเอเชียนแฮนดิแคประหว่างการแข่งขันปกติจะใช้ แต่จะนับเฉพาะประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษเท่านั้น คะแนนในช่วงเริ่มต่อเวลาพิเศษจะถือเป็น 0-0

ไพ่รวมเอเชีย

ทายจำนวนไพ่ทั้งหมดในการแข่งขัน ไลน์การ์ดจะเป็นควอเตอร์การ์ด ครึ่งการ์ด หรือทั้งการ์ด โดยมีการวางเดิมพันดังนี้:

ไลน์ไพ่ 4.5 - หากคุณเดิมพันมากกว่า 4.5 เดิมพันของคุณจะชนะหากมีไพ่มากกว่า 4 ใบในการแข่งขัน มิฉะนั้นเงินเดิมพันของคุณจะหายไป หากคุณเดิมพันต่ำกว่า 4.5 เดิมพันของคุณจะชนะหากมีไพ่น้อยกว่า 5 ใบในการแข่งขัน มิฉะนั้นเงินเดิมพันของคุณจะหายไป

ด้วยแถวไพ่ที่เป็นจำนวนเต็ม หากจำนวนไพ่ทั้งหมดในการแข่งขันเท่ากับแถวไพ่ เงินเดิมพันของคุณจะถูกส่งคืน

ไลน์ไพ่ 5.5, 6 - หากคุณเดิมพันสูง เงินเดิมพันของคุณจะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่างไพ่มากกว่า 5.5 และไพ่มากกว่า 6 ใบ เดิมพันของคุณชนะหากมีไพ่มากกว่า 6 ใบในการแข่งขัน หากมีไพ่ตรงทั้งหมด 6 ใบ เงินเดิมพันของคุณจะชนะครึ่งหนึ่งและคืนอีกครึ่งหนึ่ง มิฉะนั้นเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป หากคุณเดิมพันต่ำกว่า เงินเดิมพันของคุณจะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่างไพ่ที่ต่ำกว่า 5.5 และไพ่ที่ต่ำกว่า 6 ใบ เดิมพันของคุณชนะหากมีไพ่น้อยกว่า 6 ใบในการแข่งขัน หากมีไพ่ตรงทั้งหมด 6 ใบ เงินเดิมพันของคุณจะหายไปครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับคืน มิฉะนั้นเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป

ใบเหลืองนับเป็น 1 ใบแดงนับเป็น 2 ใบเหลืองที่สองจะถูกละเว้นเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสิน (เช่น จำนวนไพ่สูงสุดต่อผู้เล่นคือ 3)

ข้อตกลงจะทำโดยอ้างอิงหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดกับการ์ดที่แสดงระหว่างการเล่น 90 นาทีตามกำหนดการ ไพ่ใด ๆ ที่แสดงหลังจากเป่านกหวีดเต็มเวลาแล้วจะถูกมองข้าม

การ์ดที่แสดงต่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้เล่น (เช่น ผู้จัดการทีมหรือตัวสำรองที่ไม่ได้เล่นในเกมถัดไป) จะไม่นับรวมในยอดรวม

ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว


Asian Total Corners

ทายผลจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมดในการแข่งขัน เส้นมุมจะเป็นแบบหนึ่งในสี่มุม ครึ่งมุม หรือทั้งมุม โดยมีการวางเดิมพันดังนี้:

เส้นมุม 8.5 - หากคุณเดิมพันมากกว่า 8.5 การเดิมพันของคุณจะชนะหากมีมากกว่า 8 มุมในการแข่งขัน มิฉะนั้นเงินเดิมพันของคุณจะหายไป หากคุณเดิมพันต่ำกว่า 8.5 เดิมพันของคุณจะชนะหากมีน้อยกว่า 9 มุมในการแข่งขัน มิฉะนั้นเงินเดิมพันของคุณจะหายไป

ด้วยเส้นมุมของจำนวนเต็ม หากจำนวนรวมของการเตะมุมเท่ากับเส้นมุม เงินเดิมพันของคุณจะถูกส่งคืน

เส้นมุมที่ 8, 8.5 - หากคุณเดิมพันสูง เงินเดิมพันของคุณจะถูกแบ่งเท่า ๆ กันระหว่างมุมที่มากกว่า 8 และมากกว่า 8.5 เดิมพันของคุณจะชนะหากมีมากกว่า 8 มุมในการแข่งขัน หากมี 8 มุมพอดี เงินเดิมพันของคุณจะหายไปครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งจะได้คืน มิฉะนั้นเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป หากคุณเดิมพันต่ำกว่า เงินเดิมพันของคุณจะถูกแบ่งเท่ากันระหว่าง 8 มุมและต่ำกว่า 8.5 มุม เดิมพันของคุณจะชนะหากมีน้อยกว่า 8 มุมในการแข่งขัน หากมี 8 มุมพอดี เงินเดิมพันของคุณชนะครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งจะได้คืน มิฉะนั้นเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป

ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

ในกรณีที่ต้องมีการเตะมุมใหม่ (เช่น การฟาวล์ในเขตโทษ) จะนับเพียงลูกเตะมุมเดียวเท่านั้น ไม่นับการเตะมุมแต่ไม่ได้เสีย

Asian Corners ในการเล่น

ตัดสินเป็นมุมเอเชียก่อนเกม ในกรณีที่มีการละทิ้งก่อนการแข่งขัน 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะเว้นแต่จะมีการตัดสินการตัดสินแล้ว

ลูกเตะมุมเอเชียครึ่งแรกกำลังเล่นอยู่

ตัดสินเป็นมุมเอเชียก่อนเกม ยกเว้นผลจะตัดสินที่ผลรวมในครึ่งเวลา ในกรณีที่มีการละทิ้งก่อนครึ่งเวลา การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการตัดสินแล้ว

เส้นเป้าหมาย

ในกรณีที่เกมถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เกี่ยวกับการยุติการเดิมพัน:

เป้าหมายในช่วงต่อเวลาพิเศษในการเล่น

นับเฉพาะประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ช่วงต่อเวลาพิเศษจะสิ้นสุดลง การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

เส้นเป้าหมาย 2

เส้นประตูต่ำกว่า 2
- เดิมพันชนะหากมี 0 หรือ 1 ประตูในการแข่งขัน หากมีสองประตูเท่ากัน เงินเดิมพันจะถูกส่งคืน การเดิมพันจะเสียหากมีการทำประตูได้ตั้งแต่สามลูกขึ้นไปในการแข่งขัน

เส้นประตูมากกว่า 2
- เดิมพันชนะหากมีสามประตูขึ้นไปในการแข่งขัน หากมีสองประตูเท่ากัน เงินเดิมพันจะถูกส่งคืน เดิมพันเสียหากมี 0 หรือ 1 ประตูในการแข่งขัน

เส้นประตูต่ำกว่า 2,2.5


- เดิมพันชนะถ้ามีเป้าหมาย 0 หรือ 1 คะแนนในการแข่งขัน หากมีสองเป้าหมายว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะชนะและครึ่งหนึ่งจะถูกส่งกลับ เดิมพันสูญเสียถ้ามีสามหรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน

เส้นประตูไป 2,2.5


- เดิมพันชนะหากมี 0 หรือ 1 ประตูในการแข่งขัน หากมีสองประตูเท่ากัน เงินเดิมพันจะชนะครึ่งหนึ่งและจะได้คืนครึ่งหนึ่ง การเดิมพันจะเสียหากมีการทำประตูได้ตั้งแต่สามลูกขึ้นไปในการแข่งขัน

โกลไลน์ 2.5

เส้นประตูต่ำกว่า 2.5
- เดิมพันชนะหากมี 0, 1 หรือ 2 ประตูในการแข่งขัน การเดิมพันจะเสียหากมีการทำประตูได้ตั้งแต่สามลูกขึ้นไปในการแข่งขัน

เส้นประตูสูงกว่า 2.5


- เดิมพันชนะหากมีสามประตูขึ้นไปในการแข่งขัน เดิมพันเสียหากมี 0, 1 หรือ 2 ประตูในการแข่งขัน

เส้นประตู 2.5,3

เส้นประตูภายใต้ 2.5,3
- เดิมพันชนะหากมี 0, 1 หรือ 2 ประตูในการแข่งขัน หากมีสามประตูเท่ากันจะได้เงินเดิมพันครึ่งหนึ่งคืนและเสียครึ่งหนึ่ง การเดิมพันจะเสียหากมีการทำประตูได้ตั้งแต่ 4 ประตูขึ้นไปในการแข่งขัน

เส้นประตูมากกว่า 2.5,3

- เดิมพันชนะหากมีการทำประตูได้ตั้งแต่ 4 ประตูขึ้นไปในการแข่งขัน หากมีสามประตูเท่ากัน เงินเดิมพันจะชนะครึ่งหนึ่งและจะได้คืนครึ่งหนึ่ง เดิมพันเสียหากมี 0, 1 หรือ 2 ประตูในการแข่งขัน

เส้นเป้าหมาย 3

เส้นประตูต่ำกว่า 3
- เดิมพันชนะหากมี 0, 1 หรือ 2 ประตูในการแข่งขัน หากมีสามประตูเท่ากัน เงินเดิมพันจะถูกส่งคืน การเดิมพันจะเสียหากมีการทำประตูได้ตั้งแต่ 4 ประตูขึ้นไปในการแข่งขัน

เส้นประตูมากกว่า 3


- เดิมพันชนะหากมีการทำประตูได้ตั้งแต่ 4 ประตูขึ้นไปในการแข่งขัน หากมีสามประตูเท่ากัน เงินเดิมพันจะถูกส่งคืน เดิมพันเสียหากมี 0, 1 หรือ 2 ประตูในการแข่งขัน

โกลไลน์ อยู่ระหว่างการเล่น

สำหรับการเดิมพันระหว่างเล่น จะถือว่าประตูทั้งหมดไม่ว่าจะทำประตูก่อนหรือหลังการวางเดิมพัน

การเดิมพันทัวร์นาเมนต์
ผู้ทำประตูสูงสุดของทีม

ทำประตูได้ใน 90 นาทีและนับต่อเวลาพิเศษ ไม่นับการยิงจุดโทษ ใช้กฎเดดฮีต ทีมที่ยกมามีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ทำประตูสูงสุดของสโมสร

ประตูใน 90 นาทีและนับต่อเวลาพิเศษ ประตูที่ทำได้ในการดวลจุดโทษจะไม่นับรวม ใช้กฎเดดฮีต หากไม่มีผู้ทำประตูสโมสร จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด

ผู้ทำประตูสูงสุด

ทำประตูได้ใน 90 นาทีและนับต่อเวลาพิเศษ ไม่นับการยิงจุดโทษ ใช้กฎเดดฮีต (ไม่ใช่ผู้เล่นที่ได้รับรองเท้าทองคำ เป็นต้น) ทีมที่ยกมามีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

สำหรับเอฟเอคัพ นับประตูตั้งแต่รอบที่ 1 เป็นต้นไป

ผลรวมของทัวร์นาเมนต์/รายการพิเศษ

การ์ดทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด - จำนวนการ์ดสูงสุดต่อผู้เล่นต่อแมตช์คือสีเหลือง 1 ใบและสีแดง 1 ใบ (เช่น ไม่นับใบเหลืองใบที่สองที่นำไปสู่ใบแดง) การ์ดที่ได้รับในช่วงต่อเวลาพิเศษจะไม่นับรวม เฉพาะผู้เล่นในสนามเท่านั้นที่นับ (เช่น หากผู้จัดการทีมหรือผู้เล่นสำรองบนม้านั่งแสดงไพ่ จะไม่นับรวมในตลาดเหล่านี้)

ประตูรวมของทัวร์นาเมนต์, ประตูรวมของทีม, ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด - สำหรับตลาดที่ใช้กับทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด ประตูที่ทำได้ใน 90 นาทีหรือในช่วงต่อเวลาพิเศษจะนับรวม สำหรับตลาดที่อ้างอิงถึงการแข่งขันชุดหนึ่งในวันที่กำหนด จะนับเฉพาะประตูที่ทำได้ใน 90 นาทีเท่านั้น ประตูที่ทำได้ในการดวลจุดโทษจะไม่นับรวม

หากเกมถูกเลื่อนออกไป ประตูรวม (สำหรับกลุ่มของเกมในวันที่กำหนด) จะถือเป็นโมฆะ ทีมที่ทำคะแนนสูงสุดต้องการ 50% ของเกมที่เล่นเพื่อให้การเดิมพันมีผล และอาจใช้กฎข้อ 4 (การหักเงิน) ในกรณีการแข่งขันที่เลื่อนออกไป

บทลงโทษของทัวร์นาเมนต์ที่พลาด/เปลี่ยน - บทลงโทษที่เกิดขึ้นใน 90 นาที การต่อเวลาพิเศษ และการยิงจุดโทษทั้งหมดจะนับรวม หากต้องมีการลงโทษซ้ำ การลงโทษที่ไม่อนุญาตก่อนหน้านี้จะไม่นับรวม

Tournament Corners - นับเฉพาะการเตะมุมใน 90 นาที

Team To Go Unbeaten - ทีมต้องจบทัวร์นาเมนต์โดยไม่แพ้เกมใดเกมหนึ่งหรือเสมอสองนัด

การแพ้จากประตูทีมเยือน การต่อเวลาพิเศษ หรือการยิงจุดโทษจะหมายถึงตลาดจะตัดสินเป็นลำดับที่

การแข่งขันและผู้ทำประตูสูงสุดคู่

จะมีราคาพิเศษหากสัญชาติของผู้ทำประตูตรงกับประเทศที่เลือก ใช้กฎเดดฮีต

เดิมพันแมตช์ผู้ทำประตูคลับ

ในกรณีที่เสมอกัน เงินเดิมพันทั้งหมดจะได้รับคืน ประตูที่ทำได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ ประตูที่ทำได้ในการดวลจุดโทษจะไม่นับรวม

ทีมที่ก้าวหน้าที่สุด

ขึ้นอยู่กับรอบที่ทีมออกจากการแข่งขัน - โดยไม่คำนึงถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ, รีเพลย์ ฯลฯ ทีมที่ชนะรอบชิงชนะเลิศจะถือว่า

ก้าวไกลที่สุด.

ใช้กฎเดดฮีต ทั้งหมดใน ทั้งหมดในการเล่นหรือไม่

การจับคู่คุณสมบัติ

หากทีมใดถูกตัดสิทธิ์จากทัวร์นาเมนต์ก่อนการแข่งขัน และมีการมอบลาก่อน การเดิมพันรอบคัดเลือกทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะสำหรับการเสมอกันนั้น

ทีมชั้นนำของทวีป

การตัดสินขึ้นอยู่กับรอบที่ทีมออกจากการแข่งขัน โดยไม่คำนึงถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ
ทีมที่ชนะรอบชิงชนะเลิศจะถือว่าเป็นทีมอันดับต้น ๆ ใช้กฎเดดฮีต

ซีซั่นพิเศษ

การเดิมพันจะตัดสินจากอันดับสุดท้ายของลีก/แต้มรวม คะแนนเพลย์ออฟจะไม่นับ ยกเว้นที่กล่าวไว้โดยเฉพาะในแต่ละรายการพิเศษ

ผู้เล่นผู้ทำประตูพิเศษ - การเดิมพันจะตัดสินจากจำนวนประตูที่เกี่ยวข้องที่ทำได้สำหรับสโมสรและในลีกที่ระบุไว้ในตลาด

เพื่อเข้าถึงรอบตัดเชือก

4 ทีมที่จบในตำแหน่งเพลย์ออฟและเข้าสู่การแข่งขันเพลย์ออฟจะถูกตัดสินให้เป็นผู้ชนะในตลาดนี้
เช่น ทีมที่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงทีมอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่นอกตำแหน่งเพลย์ออฟทั้ง 4 จะถือว่าแพ้

จบในครึ่งบน/ล่าง

การเดิมพันจะตัดสินตามตำแหน่งสุดท้ายอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

การเดิมพันการตกชั้น

หากทีมใดออกจากลีกก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้น
การเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดสมุดการตกชั้นใหม่

การถ่ายโอนพิเศษ

สโมสรของผู้เล่นหมายถึงสโมสรที่ผู้เล่นมีสัญญาถาวร ไม่นับสัญญาเงินกู้

สถิติฟุตบอล

จำนวนประตูที่ทำได้โดยทีมที่มีชื่อ เฉพาะการแข่งขัน 90 นาที ไม่นับต่อเวลาพิเศษและจุดโทษ

เป้าหมายรวมของผู้เล่น

ผู้เล่นต้องมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์เพื่อให้การเดิมพันมีผล ประตูใน 90 นาที
และนับต่อเวลาพิเศษ ประตูที่ทำได้ในการดวลจุดโทษจะไม่นับรวม

ประตูแรกของการโหม่งทีม

หากไม่มีการโหม่งประตู จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด

รวมลูกเตะมุม ลูกเตะมุมในครึ่งหลัง

ไม่นับการเตะมุมแต่ไม่ได้เสีย โปรดทราบว่าสิ่งนี้ใช้กับตลาดหัวมุมทั้งหมด

ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที

การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

ในกรณีที่ต้องมีการเตะมุมใหม่ (เช่น การฟาวล์ในเขตโทษ) จะนับเพียงลูกเตะมุมเดียวเท่านั้น

ลูกเตะมุมในช่วงต่อเวลาพิเศษ

นับเฉพาะลูกเตะมุมในช่วงต่อเวลาพิเศษ ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ช่วงต่อเวลาพิเศษจะสิ้นสุดลง
การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

หลายมุม

ผลการแข่งขันหลายลูกเตะมุมจะคำนวณโดยการคูณจำนวนลูกเตะมุมที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกด้วยจำนวนที่เกิดขึ้นในครึ่งหลัง

แฮนดิแคปมุม

ไม่นับการเตะมุมแต่ไม่ได้เสีย แฮนดิแคปจะใช้กับการนับมุมสุดท้ายสำหรับแต่ละทีมเพื่อกำหนดผู้ชนะแฮนดิแคป การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก

มุมทางเลือก

การตัดสินของตลาดลูกเตะมุมทางเลือกขึ้นอยู่กับจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน

ประตูรวม/จำนวนประตูในการแข่งขัน/ประตูรวมทางเลือกในการเล่น

ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

ช่วงต่อเวลาพิเศษ Goal Line ในการเล่น

กฎบรรทัดเป้าหมายระหว่างการเล่นปกติจะใช้ แต่จะนับเฉพาะประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษเท่านั้น คะแนนในช่วงเริ่มต่อเวลาพิเศษจะถือเป็น 0-0

เหตุการณ์สิบนาทีระหว่างเล่น

การเดิมพันจะตัดสินตามจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสิบนาทีที่ระบุ
ช่วงเวลา 41-50 และ 81-90 รวมเวลาที่เพิ่มเข้ามา
เหตุการณ์จะนับเฉพาะในช่วงที่มีการดำเนินการเท่านั้น - ไม่ได้รับรางวัล
ในกรณีของการละทิ้งการเดิมพันใด ๆ ในช่วงเวลาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะถือเป็นโมฆะเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
โปรดทราบว่าสำหรับตลาดฟรีคิก 10 นาที การลงโทษจะไม่นับเป็นฟรีคิก ลูกเตะมุม ลูกทุ่ม ลูกตั้งเตะ
และลูกฟรีคิกที่ต้องถ่ายใหม่เท่านั้นนับเป็น 1 ลูก ไม่นับลูกส่งลูกฟาวล์

เป้าหมาย คี่/คู่

ผลการแข่งขัน 0-0 จะตัดสินด้วยจำนวนประตูที่เป็นเลขคู่ ในกรณีของการแข่งขันที่ถูกละทิ้ง การเดิมพันสำหรับการแข่งขันนั้นจะถือเป็นโมฆะ

ทั้งสองทีมทำคะแนนได้

ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมทำคะแนนได้ การเดิมพัน 'ใช่' จะตัดสินเป็นผู้ชนะ และการเดิมพัน 'ไม่' เป็นผู้แพ้
มิฉะนั้น หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกโดยที่ทั้งสองทีมทำประตูไม่ได้ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

เป้าหมายดิวิชั่น

ต้องเล่นอย่างน้อย 4 นัด การเดิมพันจึงจะมีผล
การแข่งขันที่ถูกละทิ้งหรือเลื่อนออกไปจะคิดเป็น 2.5 ประตู

เป้าหมายที่เร็วที่สุด

ทายว่าทีมใดทำประตูได้เร็วที่สุดโดยเทียบกับเวลาเริ่มจริงของแต่ละทีม
ใช้กฎ Dead-heat และกฎข้อ 4 (การหักเงิน)
การตัดสินจะพิจารณาจากนาทีที่ทำประตูแรกได้
การแข่งขันที่มีการนับเวลาเริ่มเตะล่าช้า หากเป็นการแข่งขันในวันเดียวกัน

เป้าหมายสูง / ต่ำ

ทายว่าจะมีประตูน้อยกว่าหรือมากกว่า 2.5 ประตูในการแข่งขัน
ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

นาทีเป้าหมายทั้งหมด

ทายผลเวลารวมของประตูทั้งหมดที่ทำได้ในการแข่งขัน เช่น ประตูในนาทีที่ 24, 51 และ 59 รวมเป็น 134 นาที ประตูใด ๆ ที่ทำได้ในช่วงต่อเวลาครึ่งแรกจะนับเป็น 45 ประตูใด ๆ ที่ทำได้ในช่วงต่อเวลาครึ่งหลังจะนับเป็น 90 หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับเวลาของประตูใด ๆ เวลาที่กำหนดโดย PA จะถือเป็นเวลาสำหรับจุดประสงค์ในการตัดสิน

หากการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะนอกเหนือจากที่ได้ทำไปแล้ว

(เช่น ประตูในนาทีที่ 40, 45 และ 60 และการละทิ้งในนาทีที่ 65 - การเดิมพันที่คาดการณ์ว่าจะมีประตูรวมมากกว่า 140 นาที

จะจ่ายเป็นผู้ชนะ ในขณะที่การเดิมพันต่ำกว่าและวงเล็บจะเป็นผู้แพ้)

จำนวนการ์ดในการแข่งขัน
ใบเหลืองนับเป็น 1 ใบแดงนับเป็น 2
ใบเหลืองที่สองจะถูกละเว้นเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสิน (เช่น จำนวนไพ่สูงสุดต่อผู้เล่นคือ 3)

ข้อตกลงจะทำโดยอ้างอิงหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดกับการ์ดที่แสดงระหว่างการเล่น 90 นาที
ตามกำหนดการ ไพ่ใด ๆ ที่แสดงหลังจากเป่านกหวีดเต็มเวลาแล้วจะถูกมองข้าม

การ์ดแสดงให้เการ์ดที่แสดงต่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้เล่น (เช่น ผู้จัดการทีมหรือตัวสำรองที่ไม่ได้เล่นในเกมถัดไป) จะไม่นับรวมในยอดรวม

ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที


การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

ได้รับบัตรใบแรก

ในกรณีที่มีผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้รับไพ่สำหรับเหตุการณ์เดียวกัน
ผู้เล่นที่ผู้ตัดสินแสดงไพ่เป็นคนแรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสิน
ทั้งใบเหลืองและใบแดงสำหรับตลาดนี้

เวลาของไพ่ใบแรก

ทั้งใบเหลืองและใบแดงสำหรับตลาดนี้

การเดิมพันไพ่ทีมแรก / ไพ่ใบถัดไป

นับเฉพาะผู้เล่นในสนามเท่านั้น

ในกรณีที่มีผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกจองสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน
ผู้เล่นที่ได้รับไพ่ใบแรกจากผู้ตัดสินจะถือว่าเป็นผู้ชนะตามจุดประสงค์ในการตัดสิน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน ใบแดงจะนับเป็นไพ่ 2 ใบ ตัวอย่างเช่น ต่อด้วยใบเหลือง 2 ใบและใบแดง 1 ใบ ไพ่ใบต่อไปจะถือว่าเป็นใบที่ 5

วิธีเป้าหมายต่อไป

ฟรีคิก - ต้องทำประตูโดยตรงจากฟรีคิก การนับการยิงที่เสียไปหากผู้เตะฟรีคิกได้ประตู รวมถึงประตูที่ทำได้โดยตรงจากลูกเตะมุม

ลูกโทษ - ต้องทำประตูโดยตรงจากจุดโทษ โดยมีผู้ทำประตูเป็นผู้ทำประตู

เข้าประตูตัวเอง - ถ้าประตูถูกประกาศเป็นเข้าประตูตัวเอง


โหม่ง - การสัมผัสครั้งสุดท้ายของผู้ทำประตูต้องอยู่ที่ศีรษะ

ช็อต - ประเภทประตูอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่รวมอยู่ในรายการด้านบน

ไม่ได้ประตู

รวมเบอร์เสื้อ

หากประตูใดเข้าประตูตัวเอง จะนับหมายเลขเสื้อของผู้ทำเข้าประตูตัวเอง จะนับเข้าฝั่งที่ได้ประตู โปรดทราบว่าสิ่งนี้แตกต่างจากกฎสำหรับผู้เล่นคนแรกที่ทำคะแนน

สำหรับจุดประสงค์ของการเดิมพันหมายเลขเสื้อใดๆ ผู้เล่นจะถือว่าสวมเสื้อที่สวมเมื่อเริ่มเล่นตลอดทั้งเกม (หรือในกรณีของตัวสำรอง เมื่อเขาลงมาในสนาม)
ผู้เล่นคนใดก็ตามที่เสื้อไม่มีหมายเลขเมื่อเข้าร่วมสนามแข่งขันครั้งแรกจะได้รับหมายเลข 12

ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเล่นครบ 90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

อำนาจสูงสุด

เมื่อมีการเสนอตลาดเป้าหมายสูงสุดของการแข่งขันในกลุ่มของการแข่งขัน (เช่น ตลาดเป้าหมายของทีมเหย้ากับตลาดเป้าหมายทีมเยือน) หากมีการแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งนัดถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะ

ทีมทำประตูแรก / วินาที / ถัดไป


การทำเข้าประตูตัวเองนับรวมกับประตูที่ทำได้

ทีมที่ทำคะแนนสุดท้าย

การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก

การแสดงของทีม

เล่น 90 นาทีเท่านั้น คะแนนที่ได้รับ/หักในแต่ละทีม ดังนี้

ชนะการแข่งขัน = 25 คะแนน

เสมอ = 10 แต้ม

แต่ละประตูที่ทำได้ = 15 คะแนน

แต่ละมุมที่ได้รับและนำมา = 3 คะแนน

เก็บคลีนชีต = 10 แต้ม

คะแนนก่อนนาทีที่ 20 = 10 แต้มพิเศษ (สูงสุด 10 แต้มต่อทีม)

ใบเหลืองหรือใบแดงแต่ละใบที่ได้รับ = 5 แต้มและ 15 แต้มตามลำดับ (สูงสุด 20 แต้มต่อผู้เล่นหนึ่งคน)

ในกรณีที่การแข่งขันไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

คะแนนจุดโทษล่าสุด/พลาด

ทายผลว่าจุดโทษครั้งล่าสุดที่ได้รับในการดวลจุดโทษจะทำได้หรือพลาด - หากการแข่งขันไม่มีการดวลจุดโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

ยิงจุดโทษเพื่อไปสู่ความตายอย่างกะทันหัน

ทายว่าการยิงจุดโทษจะจบลงอย่างกะทันหันหรือไม่ (เช่น ยิงจุดโทษ 11 ครั้งขึ้นไป) - หากการแข่งขันไม่เข้าสู่การยิงจุดโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

ทีมโทษถัดไป

ทายผลว่าลูกโทษทีมต่อไปจะได้แต้มหรือพลาด - หากการแข่งขันไม่มีการดวลจุดโทษหรือทีมไม่ได้ลูกโทษที่กำหนดไว้ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

การแปลงบทลงโทษของทีม

ทายผลจำนวนลูกโทษทั้งหมดที่ทีมทำได้ในการดวลจุดโทษ - หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

ทีมที่จะได้จุดโทษครั้งสุดท้าย

ทายผลว่าทีมใดจะได้ลูกโทษครั้งสุดท้ายในการดวลจุดโทษ - หากการแข่งขันไม่มีการดวลจุดโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

บทลงโทษที่แปลงทั้งหมด (เส้นประตู)

ทายผลจำนวนรวมของการยิงจุดโทษ - หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเสีย

ชู้ตเอาท์ - เอเชี่ยนแฮนดิแคป

การเดิมพันทั้งหมดในตลาด Shootout Asian In-Play จะตัดสินตามเส้นคะแนนสำหรับส่วนที่เหลือของการยิงจุดโทษหลังจากการเดิมพันเกิดขึ้น เช่น บทลงโทษที่ดัดแปลงใด ๆ ก่อนการวางเดิมพันจะถูกละเว้นเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสิน หากการแข่งขันไม่มีการดวลจุดโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

ทายผลจำนวนรวมของการยิงลูกโทษในการดวลจุดโทษ - หากการแข่งขันไม่มีการดวลจุดโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

Sportbladet Zoom (ผู้เล่นคนใดจะครอบคลุมเมตรมากที่สุด)

All-in เล่นหรือไม่ นับเฉพาะผู้เล่นที่มีรายชื่อเท่านั้น การเดิมพันจะตัดสินตามสถิติอย่างเป็นทางการของ Sportbladet Zoom

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1. การเข้าใช้งานหรือเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของ www.jdbAA.com ท่านยอมรับที่จะผูกพันตามรายการดังนี้

• ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

• กฎที่ใช้บังคับกับการเดิมพันของเรา ถือว่าได้รับการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมด

2. ทางเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อกำหนด

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ จนถึงวันที่เงื่อนไขจะสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ ท่านสามารถยุติการใช้เว็บไซต์นี้ หรือปิดบัญชีของท่านได้ทันที แต่ถ้าหากท่านยังคงใช้เว็บไซต์หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงมีผลบังคับใช้ จะถือว่าท่านได้รับการยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว

3. สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ อาจจะผิดกฎหมายในบางประเทศ

(ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น ) ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ที่สอดคล้องกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่าน และท่านรับรองกับเราว่าการพนันไม่ผิดกฎหมายในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยทาง jdbAA จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการกระทำของผู้เล่นที่เข้าถึงโดยผิดกฎหมายของพื้นที่ต่าง ๆ

4. บัญชีผู้ใช้งาน

a. ในการเล่นเกมส์ใด ๆ ของทาง jdbAA ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อที่จะทำการลงทะเบียนกับเรา ทั้งนี้ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุจากลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านแจ้งมาเมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์จะต้องถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ

b. การยอมรับข้อตกลง ทางเราจะมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราโดยทั่วไป ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวตามที่เราต้องการ โดยทางเรามีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือล็อกบัญชีของท่านตามดุลพินิจของเรา จนกว่าการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสมบูรณ์

c. jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้เล่นได้ตลอดเวลา หลักฐานดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ข้อมูลของผู้เล่นรายละเอียดการชำระเงินหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

5. รายละเอียดบัญชี

a. ท่านสามารถกำหนดชื่อและรหัสผ่านของท่าน โดยท่านจะต้องเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับสำหรับการเดิมพันทั้งหมด

b. การเดิมพันจะสามารถดำเนินการได้ ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านถูกป้อนอย่างถูกต้อง

c. ถ้าท่านรู้สึกว่ามีบุคคลอื่นที่ทราบชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน ท่านควรเปลี่ยนทันที ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเรา และท่านจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านด้วยตนเอง และห้ามมิให้บุคคลอื่นใด รวมถึงผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ใช้บัญชีของท่านเข้าสู่ระบบ หรือ ใช้งานเครดิตในเกมส์หรือข้อมูลใดจากเว็บไซต์ jdbAA รวมถึงการรับรางวัลโบนัส โปรโมชั่นใด ๆ หากความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น ทางทีมงานจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

d. ยอดคงเหลือปัจจุบันและประวัติธุรกรรมของบัญชีของท่านสามรถเข้าดูได้ เมื่อท่านเข้าสู่บัญชีของท่านบนเว็บไซต์

e. jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดเครดิตที่คงเหลืออยู่ในบัญชี ณ ช่วงเวลาที่บัญชีถูกทำการระงับ หรือ ยกเลิกจะถูกส่งคืนให้แก่เจ้าของบัญชีผ่านช่องทางการจ่ายเงินที่ jdbAA เห็นสมควร นอกจากนี้ ทาง jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการชนะใดก็ตามและริบยอดเครดิตคงเหลือ หรือการชนะอื่นๆ หรือสิทธิใดๆของผู้ใช้บัญชี รวมถึงการใช้บริการใดของผู้ใช้บัญชีภายใน jdbAA

f. หากมีข้อขัดข้องใดเกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้เล่น ทาง jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้จนกว่าการแก้ไขจะสำเร็จ การร้องเรียนท่านจะต้องแจ้งโดยการเขียนและระบุวันที่ เวลา และรายละเอียดของปัญหานั้น ในการส่งคำร้องเรียนเรื่องข้อปัญหาใดๆ ท่านต้องทำการส่งผ่านอีเมลไปยังพนักงานบริการของเราทางเว็บไซด์ โดยทางเราจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทันท่วงที

6. ระงับและปิดบัญชี

a. หากท่านต้องการปิดบัญชีของท่านโปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาและ jdbAA จะคืนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของท่านทั้งนี้จะต้องมีการหักลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการถอน การปิดบัญชีของท่านนั้นท่านจะต้องยกเลิกการเดิมพันใดๆที่ได้ทำไว้และยังคงอยู่ในระบบส่วนวิธีการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ jdbAA

b. jdbAA ขอสงวนสิทธิ์และความถูกต้องในการปิดบัญชีของท่านและจะทำการคืนเงินในส่วนที่เป็นบัญชี (เงินที่ใช้เดิมพันได้) และยังคงเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินโดย ทาง jdbAA มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

c. หากท่านไม่ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยใช้ "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ของท่าน เป็นระยะเวลานาน 1 ปี เงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจะถูกย้ายออกจากบัญชีสมาชิกของท่าน ภายหลังจากการแจ้งผ่านทางอีเมล์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

d. jdbAA ขอสงวนสิทธิ์และความถูกต้องในการกักเก็บหรือยกเลิกรางวัลโบนัส หากโบนัสดังกล่าวไม่มีการนำเอามาใช้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้ประกาศให้รางวัล

e. ในกรณีที่ทางผู้เล่นใช้โบนัสในการเล่นเกมส์ที่ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษจากโบนัสดังกล่าวนี้ได้ ทาง jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องในการถอนเงิน จะทำการยกเลิกเงินโบนัส และ ผลชนะที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทำการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว หากมีการพบว่าได้ทำการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎข้อนี้

f. jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหรือระงับบัญชีของท่านได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใด ดังนี้

• ท่านล้มละลาย

• jdbAA เห็นว่าท่านใช้เว็บไซต์ในลักษณะหลอกลวง หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์ไม่พึงประสงค์

• jdbAA เห็นว่าท่านใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาโกง หรือเอาผลประโยชน์ของ jdbAA หรือของลูกค้าท่านอื่น

• jdbAA ถูกร้องขอให้ดำเนินการ โดยตำรวจ หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หรือ ศาล

• jdbAA เห็นว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่อ้างถึงมาทั้งหมด ข้างต้นอาจเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

g. ถ้า jdbAA ปิดการใช้งานบัญชีของคุณด้วยเหตุผล ในข้อ f ทั้งหมดข้างต้น ทาง jdbAA ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แม้คุณอ้างว่าขาดทุน หนี้สิน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น jdbAA จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย และถือว่า jdbAA ไม่ต้องชดใช้ตามความต้องการหรือการเรียกร้องดังกล่าว jdbAA จะมีสิทธิที่จะระงับหรือเก็บจำนวนเงินในบัญชีผู้เล่นทั้งหมดโดยจะไม่อนุมัติการถอนให้แก่ท่านได้ ( รวมถึงโบนัสโปรโมชั่นหรือเงินฝาก )

7. การใช้เว็บไซต์

a. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ jdbAA โดยทาง jdbAA ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะทำงานโดยไม่ผิดพลาด ทาง jdbAA ไม่ยอมรับความผิดสำหรับความล้มเหลวใดๆ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของท่านและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมใดๆ สำหรับผลของเกมส์จะถูกกำหนดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับและจัดเก็บโดย jdbAA

b. ในกรณีที่ jdbAA ตรวจสอบพบและมีสัญญาการลงโทษต่อลูกค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางทุจริตหรือในการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ jdbAA จะระงับการจ่ายเงินให้กับลูกค้าเหล่านี้ที่ถูกสงสัย ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และจะต้องรับผิดชอบในการที่ jdbAA เรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าที่หลอกลวง ทุจริต หรือจากการกระทำความผิดทางกฎหมาย

c. ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หรือส่วนประกอบอื่นๆของซอฟต์แวร์ ทาง jdbAA จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลที่สาม (3rd party) ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดดังกล่าว ทาง jdbAA ขอสงวนสิทธิ์ในลบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากเว็บไซต์และดำเนินการอื่น ๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

d. jdbAA อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์เสนอผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

e. ในบางเวลาเว็บไซต์อาจจะไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน หรืออาจถูกขัดจังหวะในขณะเล่นเกมส์ เพราะเนื่องมาจากการบำรุงรักษาหรือพัฒนาเว็บไซต์ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆของผลิตภัณฑ์เว็บไซต์ jdbAA จะเก็บข้อมูลผลการเล่นเกมส์ก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

f. ผลของการเล่นเกมส์ เราไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจและตัดสินใดๆสำหรับผลของการเล่นเกมส์ เพราะผลจากการเล่นเกมส์เป็นผลการตัดสินที่เกิดจากค่ายเกมส์ทั้งสิ้น ผลการตัดสินไม่ได้เกิดจากทาง jdbAA เพราะฉะนั้นความผิดพลาดใด ๆ ที่เป็นผลจากปัจจัยเทียมหรือทางเทคนิค jdbAA จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ

g. เพื่อให้ประสบการณ์การเล่นเกมส์ที่ดีที่สุด ดังนั้นเราจะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา

h. ห้ามมิให้มีการเล่นเกมส์อัตโนมัติโดยการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกรวมถึงการดัดแปลงในเกมส์ใดๆหรือข้อมูลของบัญชี มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้ได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกทันทีที่ท่านได้กระทำผิด และบัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกลบ รางวัลที่ท่านได้รับหรือการฝากเงินเข้าจะถูกยกเลิกหรือริบไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการดำเนินการทางกฎหมายแพ่งหรืออาญาต่อผู้ที่กระทำความผิด โดยการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านต้องตกลงที่จะยอมรับว่า jdbAA มีกรรมสิทธิ์และสิทธิโดยสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง jdbAA ในการยกเลิกบัญชีของท่านเท่านั้น

i. การยอมรับเงื่อนไขทั่วไปนี้ หากท่านพบว่าซอฟต์แวร์นั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ เมื่อท่านถูกผูกพันตามกฎของข้อตกลงนี้ให้งดรับผลประโยชน์ใดจากกลุ่มเหล่านั้น และท่านสามารถดำเนินการแจ้งให้ jdbAAทราบโดยการเขียนร้องเรียนทันที หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามความข้างต้น ทาง jdbAA มีสิทธิที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายตามจำนวน รวมถึง ค่าเสียหายสำหรับการแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเว้นของท่านหรือการกระทำเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์จากความผิดพลาดนั้น

j. การยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ท่านตกลงที่จะยอมรับว่า jdbAA จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเจตนาปลอมแปลงหรือการเข้าใช้งานอย่างไม่ถูกต้องเพื่อทำการแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์หรือตัวเกมส์ หรือจงใจสร้างความเสียหายหรือทำลายเว็บไซต์หรือตัวเกมส์

โปรโมชั่น


เว็บตรงลิขสิทธิ์แท้

ท้าให้ลอง!!!เว็บน้องใหม่ ZAK168 เว็บตรงที่ดีที่สุด✨

🎰สล็อต🐬ยิงปลา🃏คาสิโนสด🎱หวย⚽กีฬาทุกชนิด

✅ระบบดี✅ไม่มีสะดุด✅เดิมพันง่าย✅ถอนได้ไม่จำกัดครั้ง

➡️สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยจ้า 
คลิก>>> https://bit.ly/4bAhw5U

✨หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถาม แอดมิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง✨


👉รับได้ทั้ง 2 ซ้อย (1 ยูส ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น!!)

หมายเหตุ

⚠️โปร ฝาก 50 ฟรี 100 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนหลังเปิดโปร ตั้งแต่ วันที่ 19 มิถุนายน 2023 เป็นต้นไป
🚫ก่อนรับโปร 
ฝาก 50 ฟรี 100 ต้องไม่เคยรับโปรอื่นๆ ยกเว้นโปรฟรี
⚠️ระหว่างเข้าร่วมโปรดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
วิธีกดออกโปร : (คลิกที่ สามแถบมุมซ้ายบน > ประวัติทำรายการ>ข้อมูลโปรโมชั่น คลิกปุ่มออกโปรโมชั่น)

*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

คืนค่าน้ำ 0.8% ไม่จำกัด ทุกวัน

💸แจกวันถัดไปของเวลา 17:00 PM🕔
⚡(ลูกค้าต้องเล่นเทิร์น ให้ถึง 6,250 คะแนน ขึ้นไปถึงจะได้รับ )⚡
💦ค่าน้ำแจกขั้นต่ำ 50 บาทไม่จำกัด💦
🌂เพียงแค่ท่านฝากเงินเข้าเล่น จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรนี้ ทันที
🔥สำหรับทุกค่ายเกม สล็อต+ยิงปลา ยกเว้นค่าย PS
🌊 ยอดเทิร์นไม่รวมกับโปรโมชั่นที่รับ 🌊
*** เริ่ม วันที่ 4 กรกฎาคม 2024  ***

รายละเอียดง่ายๆ

1.คืนค่าน้ำขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป ต่ำกว่านั้นจะไม่มีการคืนให้
2.จำนวนเงินที่ได้รับจากโปรนี้จะสามารถทำการถอนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องทำเทิร์น
3.โปรนี้จะนับเฉพราะยอดเทิร์นที่ฝากเงินเล่นแบบไม่รับโปร
4.ยอดเทิร์นระหว่างสมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ ระบบจะไม่นำมาคิดกับโปรโมชั่นคืนค่าน้ำนี้ 
(ต้องเป็นยอดเทิร์นที่ฝากเงินเข้ามาเล่นเท่านั้น) 

*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

PLAYSTAR ค่ายสล็อตมาแรง คืนค่าน้ำ 2%

💸แจกวันถัดไปของเวลา 17:00 น.🕔
⚡(ลูกค้าต้องเล่นเทิร์น ให้ถึง 5,000 คะแนน ขึ้นไปถึงจะได้รับ )⚡
💦ค่าน้ำแจกขั้นต่ำ 100 บาทไม่จำกัด💦
🌂เพียงแค่ท่านฝากเงินเข้าเล่น จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรนี้ ทันที
🔥นับยอดเทิร์นเฉพาะ ค่าย PS (สล็อต+ยิงปลา) เท่านั้น
🌊 ยอดเทิร์นไม่รวมกับโปรโมชั่นที่รับ 🌊

รายละเอียดง่ายๆ

1.คืนค่าน้ำขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป ต่ำกว่านั้นจะไม่มีการคืนให้
2.จำนวนเงินที่ได้รับจากโปรนี้จะสามารถทำการถอนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องทำเทิร์น
3.โปรนี้จะนับเฉพาะยอดเทิร์นที่ฝากเงินเล่นแบบไม่รับโปร
4.ยอดเทิร์นระหว่างสมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ ระบบจะไม่นำมาคิดกับโปรโมชั่นคืนค่าน้ำนี้ 
(ต้องเป็นยอดเทิร์นที่ฝากเงินเข้ามาเล่นเท่านั้น) 
5.โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่  6/11/2023 เวลา 00:00 น.  เป็นต้นไป

*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

พิเศษสำหรับคาสิโน คืนค่าน้ำ 0.3% ไม่จำกัดทุกวัน

💸แจกวันถัดไปของเวลา 17:00 PM🕔
⚡(ลูกค้าต้องเล่นเทิร์น ให้ถึง 16,670 คะแนน ขึ้นไปถึงจะได้รับ )⚡
💦ค่าน้ำแจกขั้นต่ำ 50 บาทไม่จำกัด💦
🌂เพียงแค่ท่านฝากเงินเข้าเล่น จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรนี้ ทันที
🔥 นับยอดเทิร์นจากคาสิโนเฉพาะ SEXY กับ HRG เท่านั้น
🌊 ยอดเทิร์นไม่รวมกับโปรโมชั่นที่รับ 🌊

***เริ่ม วันที่ 4 พฤษภาคม ***

รายละเอียดง่ายๆ

1.คืนค่าน้ำขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป ต่ำกว่านั้นจะไม่มีการคืนให้
2.จำนวนเงินที่ได้รับจากโปรนี้จะสามารถทำการถอนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องทำเทิร์น
3.โปรนี้จะนับเฉพราะยอดเทิร์นที่ฝากเงินเล่นแบบไม่รับโปร
4.ยอดเทิร์นระหว่างสมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ ระบบจะไม่นำมาคิดกับโปรโมชั่นคืนค่าน้ำนี้ 
(ต้องเป็นยอดเทิร์นที่ฝากเงินเข้ามาเล่นเท่านั้น) 

*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

โปรพันธมิตร x3 แนะนำได้ไม่จำกัด

🌞 แนะนำเพื่อนมาสมัคร รับฟรี 3 เด้ง 💸

เด้งที่ 1 ➡️ รับฟรี 168
เพื่อนมียอดฝากบิล 500 ฿ ขึ้นไป , ภายใน 30 วันที่สมัคร
ผู้แนะนำจะได้ รับฟรีเครดิต 168 บาท 
ทำเทิร์น 2 เท่า ถอนได้ไม่จำกัด
เล่นได้กับ (สล็อต+ยิงปลา) ทุกค่ายเกม , ยกเว้น ค่ายเกม PS 
💥เริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2023 นี้
*หากพบเห็นเล่นเกมอื่นจะถือว่า โมฆะ ทันที*


เด้งที่ 2 ➡️ รับฟรี เสื้อลิมิเต็ด
- สมาชิกใหม่ฝากครบ 1,000 , ภายใน 30 วันที่สมัคร
ผู้แนะนำจะได้รับเสื้อ 1 ตัว
- สมาชิกใหม่ฝากครบ 3,000 , ภายใน 30 วันที่สมัคร
ทั้งผู้แนะนำและสมาชิกใหม่ จะได้รับเสื้อคนละ 1 ตัว 


*ติดต่อแอดมินเพื่อรับเสื้อ @aavip1 ภายใน 30 วัน หากไม่ติดต่อแจ้งรับจะถือว่าเป็นโมฆะทันที*

เด้งที่ 3 ➡️ รับฟรี 10%
รับทันที 10 % จากยอดเสียของเพื่อน
ตัดยอดเสียอาทิตย์ละครั้ง (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์)
นับเฉพาะยอดเสียของ ค่ายเกม สล็อต , ยิงปลา เท่านั้น
ทำการจ่ายในวันถัดไปหลังตัดยอด (จ่ายทุกๆวันจันทร์)
ไม่ติดเทิร์นถอนได้ทันที (เล่นได้ทุกค่ายเกม)
จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท เวลา 17:00 น.


💥ขั้นตอนแนะนำเพื่อน💥

⚠️หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้⚠️
*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

สุดพิเศษ โปรแนะนำเพื่อน10%

💰 รับทันที 10 % จากยอดเสียของเพื่อน 💰
- ตัดยอดเสียอาทิตย์ละครั้ง (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์)📆

- ทำการจ่ายในวันถัดไปหลังตัดยอด (จ่ายทุกๆวันจันทร์)💎
- นับเฉพาะยอดเสียของ ค่ายเกม สล็อต , ยิงปลา เท่านั้น

- จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท เวลา 17:00 น. ⏰
- สมาชิกต้องมียอดเสียทั้งหมด 1,000  หากน้อยกว่า 1,000 จะไม่ได้รับ
- ไม่ต้องทำเทิร์นสามารถถอนได้ทันที !!!  
- 1 ยูสเซอร์สามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัด 🤝

ตัวอย่างการรับ

- หากดูจากรูป ท่านแรกได้ 50,000 ท่านที่ 2 ได้ 50,000 รับเต็มๆ 100,000 ยิ่งแนะนำเยอะ ยิ่งได้เยอะ
- ยิ่งแนะนำเพื่อนที่ชอบเติมเงินเล่น ยิ่งได้เยอะนะจ้าาาาาา

วิธีแนะนำ
- ก่อนสมัคร กรอกไอดี เพื่อนที่แนะนำมาได้เลยจ้า

รายละเอียดง่ายๆ

1.เมื่อสมาชิกใหม่ลงทะเบียน สมาชิกใหม่ต้องกรอกข้อมูลไอดีผู้แนะนำที่ถูกต้องเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้    
2.จำนวนยอดเสียจากค่ายเกม สล็อต , ยิงปลา  จะถูกนำมาแจกรางวัลให้กับสมาชิกเก่า
3.จำนวนเงินที่ได้รับจากโปรนี้จะสามารถทำการถอนได้ทันที
4.โปรโมชั่นนี้จะนับเฉพาะยอดเล่นเสียจาก ค่ายเกม สล็อต , ยิงปลา  เท่านั้น จะไม่นับยอดเสียที่เล่น คาสิโน , ป๊อกเด้ง, หวย และ เกมกีฬา
5.ยอดเล่นเสียของ ระหว่างสมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ ระบบจะไม่นำมาคิดกับโปรโมชั่นนี้ 
(ต้องเป็นยอดเสียที่ฝากเงินเข้ามาเล่นเท่านั้น) 
  -โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่  11/04/2024 เวลา 00:00 น.  เป็นต้นไป

*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

ชวนเพื่อนเล่น ชวนเพื่อนรวย รับค่าคอมมิชชั่น 5%

💸 รับทันที 5 % จากยอดเสียของเพื่อน 💸
- ตัดยอดเสียทุก 15 วันต่อครั้ง 💸
- ทำการจ่ายในวันถัดไปหลังวันหวยออก 🤝
- นับยอดเสีย เฉพาะ TEZ (หวยรัฐบาลไทย) 🃏
- จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท เวลา 18:00 น. ⏰
- สมาชิกต้องมียอดเสียทั้งหมด 2,000  หากน้อยกว่า 2,000 จะไม่ได้รับ
- ไม่ต้องทำเทิร์นสามารถถอนได้ทันที !!!  
- 1 ยูสเซอร์สามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัด 🤝

ตัวอย่างการรับ

- หากดูจากรูป ท่านแรกได้ 25,000 ท่านที่ 2 ได้ 25,000 รับเต็มๆ 50,000 ยิ่งแนะนำเยอะ ยิ่งได้เยอะ
- ยิ่งแนะนำเพื่อนที่ชอบเติมเงินเล่น ยิ่งได้เยอะนะจ้าาาาาา

วิธีแนะนำ
- ก่อนสมัคร กรอกไอดี เพื่อนที่แนะนำมาได้เลยจ้า

รายละเอียดง่ายๆ

1.เมื่อสมาชิกใหม่ลงทะเบียน สมาชิกใหม่ต้องกรอกข้อมูลไอดีผู้แนะนำที่ถูกต้องเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้    
2.จำนวนยอดเสีย เฉพาะ TEZ (หวยรัฐบาลไทย) ของสมาชิกใหม่ จะถูกนำมาแจกรางวัลให้กับสมาชิกเก่า
3.จำนวนเงินที่ได้รับจากโปรนี้จะสามารถทำการถอนได้ทันที
4.โปรโมชั่นนี้จะนับเฉพาะยอดเล่นเสีย เฉพาะ TEZ (หวยรัฐบาลไทย)
5.ยอดเล่นเสียของ ระหว่างสมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ ระบบจะไม่นำมาคิดกับโปรโมชั่นนี้ 
(ต้องเป็นยอดเสียที่ฝากเงินเข้ามาเล่นเท่านั้น) 
  -โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่  13/05/2023 เวลา 00:00 น.  เป็นต้นไป

*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

แจกกระจายจ่ายทุกวัน รางวัลแชมป์

จัดอันดับความเก๋า กับ SLOT ทุกค่าย

* แจกทุกวัน แจกทุกสัปดาห์ แจกทุกเดือน เพียงเล่นค่าย SLOT ค่ายใดค่ายหนึ่ง เล่นจนเข้าฟรีเกม ใน 1 ตานั้น 20,000 ขึ้นไป มีสิทธิ์ ลุ้นรับรางวัล MONEY
👇รายละเอียด ดังนี้ 👇
รวมสล็อต 9 ค่าย JDB-CQ9-JILI-FC-PG-PP-PS-YB-5G

🎲เล่นได้กับ (ทุกค่ายเกม)
🎲
ทำเทิร์น 2 เท่า ถอนไม่จำกัด


【กติกา
✅รางวัลประจำวัน : เล่นได้ยอดเงินสูงสุดจากฟรีเกมใน 1ตาของวันนั้นๆ จะได้เป็นผู้ชนะแชมป์ประจำวัน แบ่งเป็น3รางวัล ตามลำดับคะแนน
รางวัลประจำสัปดาห์ : เล่นได้ยอดเงินสูงสุดจากฟรีเกมใน 1ตาของประจำสัปดาห์นั้น จะได้เป็นผู้ชนะแชมป์ประจำสัปดาห์ แบ่งเป็น2รางวัล ตามลำดับคะแนน
รางวัลประจำเดือน : นับจำนวนครั้งที่สมาชิกชนะภายในวันนั้นๆ ใครชนะจำนวนครั้งมากที่สุด เป็นผู้ชนะประจำเดือน
หมายเหตุ รางวัลประจำเดือนหากมีผู้ชนะมากกว่า1ท่าน รางวัลจะถูกนำมา(หาร)แล้วแบ่งเท่าๆกันตามจำนวนผู้ที่ชนะทันที

รายละเอียด

1.ผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับรางวัลในวันถัดไป หลังเวลา 02:00 เป็นต้นไป
2.เงินรางวัลทั้งหมดจะจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และใช้เวลาไทยในการตัดรอบรางวัล 

*** jdbaa ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

Comment ดีมีแจกรางวัล

💙สมาชิกทุกท่านเพียงเปิดยูสกับ JDBAA ก็จะสามารถเข้าร่วมกรอกแบบฟอร์มได้เลย🌺

🌞หลังกรอกแบบฟอร์มเสร็จ วันถัดไปแอดมินจะติดต่อเพื่อแจก เสื้อลิมิเต็ด อิดิชั่นทันที 
(สามารถแสดงความคิดเห็นและรับรางวัลได้ เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น)

😍แอดมินจะติดต่อไปหลังจากที่ท่านกรอกแบบฟอร์ม 1 วัน 

➡️สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า 
คลิก>>> https://shorturl.asia/Mh4OE

➡️ติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่ Telegram Channel
คลิก>>> http://bit.ly/3mJaCrj

✨หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถาม แอดมิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง✨

*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

ฝากแล้วรวย ลุ้นหวยฟรี

💰 แจกเครดิตฟรี 3,000 
🎲 ไม่ติดเทิร์น ถอนได้ทันที

🎱 เพียงเข้าร่วมกิจกรรมทายผลเลขท้าย 3 ตัว 

🎰 มียอดฝากรวม 300 บาท ทายได้ 1 ครั้งต่อวัน
🎰 มียอดฝากรวม 1,000 บาท ทายได้ 3 ครั้งต่อวัน
📆 เข้าร่วมทายผลได้ทุกวัน ปิดรับวันหวยออก

👉🏻ร่วมสนุกง่ายๆได้ที่ Line > @jdb88 < 
หรือดูผลทายเลขคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้าา📲
คลิก>>>https://bit.ly/4aAmrDw 

รายละเอียดง่ายๆ

1.สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามตลอด 24 ชม.
2.ระหว่างเข้าร่วมโปรดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้

วิธีกดออกโปร : (คลิกที่ สามแถบมุมซ้ายบน > ประวัติทำรายการ>ข้อมูลโปรโมชั่น คลิกปุ่มออกโปรโมชั่น)

*** JDBAA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

ติดต่อเรา


เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 0659255006

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 09404981308

เนื้อหา


เนื้อหา


« Previous

Next »

ดาวน์โหลด


Add to home screen

 • ขั้นตอน 1

  เปิดเว็บไซต์ด้วย Safari , เลื่อนจอขึ้นสุด และเลือก "share button" .

 • ขั้นตอน 2

  แถบเมนูจะเปิดขึ้นเมื่อเลือกเมนู "เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก"

 • ขั้นตอน 3

  เลือก "Add" เพิ่มบันทึกเว็บไซต์

Apk - Installation

 • ขั้นตอน 1

  เปิดเว็บไซต์โดย Google Chrome เท่านั้น

 • ขั้นตอน 2

  Click App download

 • ขั้นตอน 3

  Click Download app

 • ขั้นตอน 4

  Then click OK

 • ขั้นตอน 5

  Click install

 • ขั้นตอน 6

  Now you have icon app